Korn.jpg (2)
Grønn Forskning | 30.04.20

Hva bør være Norges klimakur? Nå har Midt-Norge sagt hva de mener

Hvordan utvikle et klimapositivt jordbruk i regionen innen 2030? Nå er gode forslag fra Midt-Norge samlet inn og levert.

Klimakur 2030 er Miljødirektoratet sin utredning om hva som kan redusere utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Grønn Forskning Midt-Norge har hentet inn uttalelser fra sitt nettverk innen jordbruksnæringen og jordbruksforskningen i Trøndelag og Møre og Romsdal,  og levert et samlet innspill til Klimakur 2030 under overskriften "Hvordan utvikle et klimapositivt jordbruk i regionen innen 2030".

Grønn Forskning kommenterer på kapittelet som omhandler jordbruk. I tillegg er det tatt med innspill på mulige tiltak i matproduksjonen som ikke er nevnt i Klimakur 2030. Her kan du lese hele innspillet. 

Denne vil ligge sammen med de øvrige uttalelsene på Miljødirektorates høringsside og bli synlig for alle interesserte.

Klimakur 2030

Formålet med Klimakur 2030 har vært å belyse mulige tiltak for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med minst 50 prosent innen 2030, og beskrive tiltak for å redusere utslipp og øke opptak i skog og arealbrukssektoren.
 
Miljødirektoratet sendte Klimakur 2030 ut på høring på vegne av Klima- og miljødepartementet med høringsfristen 30. april 2020. Høringsprosessen skal undersøke om det er informasjon og kunnskap som utfyller eller endrer grunnlaget som er benyttet for analysene i Klimakur 2030, eller tiltak av betydning som ikke er utredet.