ERG Trondheimg Jpg

Trondheim og Trøndelag er European Region of Gastronomy for 2022

Trondheim og Trøndelag er European Region of Gastronomy 2022. Hva er det, og hva betyr det for den enkelte aktør, for byen og regionen?

Kort oppsummert:
Trondheim og Trøndelag har fått status som European Region of Gastronomy 2022. Dette skjer på bakgrunn av mange års innsats fra både offentlige og private aktører for å bygge en sterk matregion. Statusen tildeles gjennom organisasjonen IGCAT (Institiute for Gastronomy, Culture, Art and Tourism), og gir tilgang til et europeisk nettverk, oppmerksomhet og samarbeid med andre gode matregioner. Internt i regionen gir det oss mulighet til å se bredt på hva maten betyr for regionen i dag, hva vi mangler og hvordan vi sammen skal få flere til å oppdage våre kvaliteter i fremtiden.

Søknaden ble levert, med svært korte tidsfrister, høsten 2019, og er utarbeidet med et mål om at flest mulig kan ta del i arbeidet framover. Våren 2020 brukes til å organisere prosjektet slik at alle som vil kan få mulighet til å ta del i arbeidet fram mot 2022 og videre etter det. Arbeidsgruppa består av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Visit Trondheim og Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Målet er at både små og store aktører kan se hva de kan gjøre av tiltak og aktiviteter både i 2022, men også for å bygge videre etter tittelåret på det som er blitt en sterk internasjonal matregion og matdestinasjon.

Bakgrunn:
Etter initiativ fra Visit Trondheim, besluttet Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune å søke om status som European Region of Gastronomy for 2022. Oppdraget med å utarbeide søknad ble gitt til Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Visit Trondheim i tett samarbeid med kommune og fylkeskommune. Søknaden ble levert i september 2019, presentert i Brussel i oktober, vurdert av en jury på besøk i november, formelt vedtatt i desember og så overrekt under Trøndelagsmøtet i januar 2020.

Ønsket om å ta et steg ut i Europa sammen som region, kommer naturlig etter økt oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt på en svært solid matregion. Siden midten av 1990-tallet har offentlige og private aktører jobbet målbevisst for å bygge gode merkevarer og produkter av råvarene vi har tilgjengelig. Det er nå en solid base med gode råvarer, dyktige produsenter og foredlere, topprestauranter og hoteller samt forskning og utvikling i verdensklasse. De siste par årene har vi også fått mye oppmerksomhet gjennom våre Michelinrestauranter. Totaliteten i dette er det ingen andre regioner i Norge som kan måle seg med, og svært få i Europa. Derfor har man nå fått denne tittelen.

Hva er European Region of Gastronomy?
Det er organisasjonen IGCAT (Institute for Gastronomy, Culture, Art and Tourism) som står bak plattformen og utmerkelsen European Regions of Gastronomy. Status og medlemskap gir tilgang til et internasjonalt nettverk innenfor matsegmentet, og mulighet til å jobbe sammen med andre områder i Europa med utvikling innenfor målområdene. De utnevner 1-2 regioner som holder tittelen hvert år. I 2022 har også Menorca i Spania tittelen sammen med Trondheim-Trøndelag. Sammen representerer vi en bred mat- og kulturforståelse, med både nordisk og sør-europeisk blikk.

Hva betyr dette for Trondheim og Trøndelag?
Man er på flere områder avhengig av å tilhøre og delta i internasjonale nettverk for å styrke regionens miljøer. Som European Region of Gastronomy får vi muligheten til å delta i et internasjonalt nettverk sammen med regioner i Europa som jobber målrettet med mat, og destinasjonsutvikling med utgangspunkt i lokalmat. Å ta en aktiv del i dette nettverket kan gi oss erfaringsutvekslinger, økt kunnskap, ideer og en unik mulighet til å både vise oss fram og for å fange opp viktige trender innen matfeltet. Dette gir oss også en anledning til jobbe målrettet mot internasjonale markeder, både gjennom eksport av lokale produkter og ved at flere internasjonale besøkende kommer til oss.
Internt gir det oss mulighet til å se bredt på hvilken betydning maten har for utvikling av byen og regionen, og hvor vi ønsker å ta det i framtiden.

Hovedmål for arbeidet:
1. Trondheim og Trøndelag vil samarbeide for å bli en ledende internasjonal matregion
2. Trondheim og Trøndelag ønsker å bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon
3. Trondheim og Trøndelag ønsker å øke verdiskapning i bærekraftig matproduksjon gjennom å koble produsenter og kunnskapsmiljø
4. Trondheim og Trøndelag ønsker å bli best i Norge på rekruttering til matproduksjon og turisme.

Hva betyr det for den enkelte aktør?
Våren 2020 skal dette organiseres og sette fart, og det kommer mer informasjon når dette er klart. Men både små og store enkeltaktører og/eller nettverk kan se på:
· Hva er vårt bidrag inn i matregionen i dag?
· Hva kan vårt bidrag være de neste 5-10 årene?
· Hva tenker vi at Trondheim og Trøndelag mangler som matregion og matdestinasjon?
· Hva kan vi gjøre av tiltak og aktiviteter i 2022?
· Hva kan vi få ut av et nettverk av andre europeiske matregioner?

Prosjekter i regi av IGCAT som vi blir en del av i 2020:
Food Film Menu: Filmmakere i regionen kan sende inn en kortfilm som viser matregion og matkultur. Les mer om Food Film Menu.

Food Gift: Regionen skal sende inn bidrag til en konkurranse om den beste matgaven. Det er opprettet en ny kategori under Trøndersk Matfestival 2020. Les mer om Food Gift.

Young Chef Award: Regionen skal sende deltager til en konkurranse for unge kokker høsten 2020. Les mer om Young Chef Award.

Top Visitor Experience: IGCAT har nylig satt i gang et arbeid for å se hvordan man kan synliggjøre opplevelser for besøkende i de ulike regionene. Les mer om Top Visitor Experience.

Matregionen er klar for 2022

Det endelige beviset ble overlevert: Trondheim-Trøndelag har status som European Region of Gastronomy i 2022

Trondheim og Trøndelag blir Europas matregion i 2022

Jury anbefaler Trøndelag som europeisk matregion

En internasjonal jury har besøkt Trondheim og Trøndelag reise for å vurdere regionens kvaliteter og potensiale som matregion. Juryen var klar i sin uttalelse, og anbefaler at Trøndelag får statusen som European Region of Gastronomy 2022.

Les Artikkel

Trondheim og Trøndelag søker om status som European Region of Gastronomy for 2022.

Søknaden er levert, og nå starter arbeidet med å samle miljøene som sammen skal skape innholdet i det videre arbeidet for å nå målene.

Les Artikkel