dsc02810-4-(1).jpg (1)
Matriket Midt | 15.11.19

Anbefaler Trøndelag som europeisk matregion

En internasjonal jury har besøkt Trondheim og Trøndelag reise for å vurdere regionens kvaliteter og potensiale som matregion. Juryen var klar i sin uttalelse, og anbefaler at Trøndelag får statusen som European Region of Gastronomy 2022.

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har søkt IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism) om status som europeisk gastronomi-hovedstad i 2022. Visit Trondheim og Oi! Trøndersk Mat og Drikke fikk oppgaven med å utforme søknaden som ble levert og presentert i Brussel i midten av oktober.

En internasjonal jury har besøkt Trondheim og Trøndelag reise for å vurdere regionens kvaliteter og potensiale som matregion. Juryen er klar i sin uttalelse, og anbefaler at Trøndelag får statusen:

The Jury was impressed with the gastronomic strengths of the region and the dedication to sustainability, and the work already undertaken in the Trondheim - Trondelag region in this regard.  

The Jury was particularly impressed that the region is already a long way along the journey with the commitment to the Food Manifesto and the Food Festival which is already connecting the urban and rural products, enterprises and consumers building a sustainable economy. We strongly believe that a continued strong cooperation in all levels and entities is a key to success. 

We are also impressed by the interest of a wide range of stakeholders willing to take part and we would recommend further collaboration between the different sectors.

Juryen vil nå lage en innstilling som skal behandles i det internasjonale nettverket IGCAT. Endelig beslutning om tildeling av status som European Region of Gastronomy 2022 foretas på nyåret.

I søknaden er det skissert fire mål for arbeidet:

Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion
Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer.
Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.
Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv

Hele søknaden finner du her.

Aktuelt