Oi! Prosjekter

Trøndersk Mat i Skolen

Undervisningsopplegg

Karrieremuligheter

Råvarer og produsenter fra Trøndelag

Mat og helse, tverrfaglighet, restaurant og matfag i fokus! 

Verktøykasse

Trøndersk Matmanifest

Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet. 

Les om Trøndersk Matmanifest

Trøndersk Festmåltid

Mesterkokken Lars Erik Vesterdal har reist rundt i fylket, og samlet produkter som trøndere har et forhold til. Resultatet er Trøndersk Festmåltid! Et tre-retters måltid som kan serveres til mange, passer både sommer og vinter, og som kan imponere gjester.

Få oppskriften

Ung Restaurant

Ungdomsskoleelever forbereder og serverer en 3-retters med lokale råvarer til foreldre, lærere og politikere.

Ung Restaurant

Grass Ceiling

Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Ruralis er norske partnere i EU-forskningsprosjektet Grass Ceiling, som handler om å styrke kvinneledet innovasjon i distriktene i Norge og Europa. Åtte kvinnelige lokalmatgründere i Trøndelag er med i prosjektet.

Grass Ceiling

Grønn Forskning

Bak etableringen av Grønn Forskning lå det et ønske fra næringsaktørene i landbruket om å involvere seg mer i Forsknings- og utviklingsarbeid, FoU, og være den som bestiller forskning i stedet for å velsigne den.

Grønn Forskning

Ung Matglede

Etterspørselen etter faglærte innen restaurant- og matfag har aldri vært større. Likevel går søkertallene til utdanningen ned. Prosjektet ser på hvordan rekrutteringen til faget kan økes.

Ung Matglede

International Green Week Berlin

Trøndelag har flere ganger presenteret norsk lokalmat på Grüne Woche i Berlin, en av verdens største messer for landbruk, mat og reiselivreiseliv

Grüne Woche

Aqua Trøndelag

Trondheim er årlig møtested for aktører fra fiskeri- og havbruksnæringen, annethvert år er det Norfishing og Aqua Nor.

Aqua Trøndelag

Mat og Drikke langs Nordens Grønne Belte

En interreg-satsing for å utvikle små og mellomstore bedrifter som jobber med måltidsturisme.

Interreg