Galåvolden Ku Mates. Foto: Ole Ekker
Produsenter | 10.02.23

EU-prosjektet Grass Ceiling skal studere kvinnelige lokalmatgründere i Trøndelag

Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Ruralis blir norske partnere i et storstilt EU-prosjekt som lanseres i disse dager: Grass Ceiling skal forske på kvinnelige gründere innen jordbruk og lokalmatproduksjon.

av Mai Løvaas/Oi! Trøndersk Mat og Drikke

 

Gjennom de tre neste årene skal åtte kvinnelige lokalmatgründere fra blå og grønn næring i distriktene i Trøndelag være hovedfokus i det norske bidraget til EU-prosjektet Grass Ceiling. I såkalte Living Labs (‘levende laboratorier’) vil kvinnene sammen med andre relevante aktører i regionen utveksle erfaringer, diskutere og komme frem til tiltak som kan forbedre forutsetningene for denne gründergruppen ytterligere. Temaene som skal utredes er idéskaping og innovasjon, faktorer som er til hinder for kvinnelig deltagelse i rural verdiskaping, og utviklingsmuligheter. I tillegg vil både mannlige og kvinnelige gründere og støtteapparatet rundt dem intervjues for bedre å forstå nåsituasjonen og potensialet for å skape positiv endring. 
 
Interessenter som lokale banker, innovasjonsmiljø og politiske organisasjoner skal involveres i aktivitetene i Living Labs. 

 

Kvinnelige gründere positivt for rural verdiskaping

EU-prosjektet har som mål å svare ut både EU og FN sine bærekraftsmål om kvinnelig deltagelse i jordbruk og rural utvikling, og at det er liten og mangelfull forståelse av kvinners interesser og behov i ulike områder, om det er i blå eller grønn næring, langs kysten eller på fjellet. Generelt vet man at kvinner på bygda ikke synes det er så lett å få tilgang til midler for innovasjon, og at det er utfordrende med mindre tilgang på barnepass og støtte til omsorg for de eldre.
Tidligere forskning viser at det å involvere kvinner i verdiskaping er grunnleggende for opprettholdelsen av liv og kraft på bygda.

- Oi! er veldig glade for å få lov til å delta i dette EU-prosjekt. Temaet er midt i blinken for oss som jobber med mat- og drikkeprodusenter i stor og liten skala, sier daglig leder Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.
 
- Jeg har ofte tenkt på hvorfor det er slik at mange kvinner starter med småskala matproduksjon, men at det er så få av disse som skalerer opp virksomheten sin. Produktene har høy kvalitet, og forbruker og markedet vil ha det, sier Rustad.Daglig leder i Oi! Aslaug Rustad ser fram til å jobbe med Grass Ceiling-prosjektet. Foto: Ole Ekker

Stor etterspørsel på lokalmat, men barrierer for vekst

- Jeg har jobbet i denne bransjen i 11 år, og hele veien har det vært slik at etterspørselen etter lokalprodusert mat har vært større enn tilbudet. Hotell, catering og dagligvare ønsker å selge mer lokalprodusert mat og drikke, og det er mange muligheter for vekst. Samtidig opplever gründerne barrierer for vekst, som for eksempel tilgang til kapital for å gjøre investeringer og øke produksjonskapasiteten, og å gå fra å være selvstendig næringsdrivende til å bli en bedriftsleder med ansvar for ansatte. Da kommer jo spørsmålet fort om man skal fortsette å være liten, eller ta sjansen på å skalere opp, sier Rustad.

- Vi gleder oss til å bidra inn med vår Oi!-kompetanse og nettverk av kvinnelige mat- og drikkeprodusenter i stor og liten skala fra Trøndelag. Jeg er overbevist om at problemstillingene kvinnelige gründere har i Trøndelag også er mye likt det man opplever i Irland og andre steder i Europa. I dette prosjektet har de satt sammen de beste forskerne i Europa på teamet, og sammen med Ruralis blir dette veldig spennende å arbeide med framover, sier Rustad.

Forskningsstiftelsen Ruralis er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, og har jobbet lenge for å få dette EU-prosjektet.


-Dette er en meningsfull og viktig tematikk, og noe som passer fint inn i den øvrige forskningsaktiviteten ved Ruralis. Den sterke og brede brukerinvolveringen i prosjektet synes både hensiktsmessig og avgjørende for å komme frem til, og etter hvert få iverksatt, gode løsninger. Vi tror også erfaringsutvekslingen med de andre landene blir nyttig, og ikke minst ser vi frem til å samarbeide med Oi! som en nøkkelaktør innenfor dette feltet, sier forsker Maja Farstad.

Portrett av Maja Farstad, Ruralis
Maja Farstad er forsker i Ruralis og ser fram til å jobbe i et EU-prosjekt om kvinnelige gründere i Trøndelag.

Les artikkelen om Grass Ceiling og andre prosjekter om kjønnsforskning på Ruralis sin hjemmeside: For å lykkes med omstilling i distriktene, hva har kjønn å si?

Kunnskapsinnhentingen vil bli til digitalt undervisningsprogram for kvinnelige gründere

Åtte kvinnelige lokalmatgründere i Trøndelag skal altså være med i Living Labs over tre år, og ut ifra de samlede kartlagte behov vil det bli utviklet et digitalt undervisningsprogram tilgjengelig for alle kvinnelige gründere over hele Europa.

Ved at man involverer banker og organisasjoner med innflytelse på politisk nivå inviterer man til å forstå hvordan man kan skape verdi sammen. Kunnskapsinnhentingen vil legge grunnlaget for hvordan man best kan forstå og legge til rette for kvinnelige gründere, ikke bare i distriktene i Trøndelag, men i jord- og havbruksområder i hele EU.

Menn skal også intervjues for å forstå dynamikk og valg som tas når en bedrift startes. En del av dette EU-prosjektet er en bevissthetsgjøring for å forstå hvordan man kan legge til rette for at kvinner vil starte, videreføre og oppskalere sine egne bedrifter.

Trøndelag har stor bredde innen lokalmatproduksjon, og stor etterspørsel. Det skal rekrutteres fra ulike næringer til Grass Ceiling-prosjektet.

Grass Ceiling er et EU-forskningsprosjekt som består av partnere fra ni land: Irland, Nederland, Litauen, Kroatia, Spania, Italia, UK, Sverige og Norge. Prosjektet skal gjennomføres med forskere, interesseorganisasjoner og politiske representanter.

Med er også innflytelsesrike EU-organisasjoner som
- EU Women Entrepreneurship Platform (WEP)
- Copa-Cogeca (EU-representanter for bønder og jordbrukskooperativer)
- The European Association for Information on Local Development (AEIDL)
- European Environmental Bureau (EEB)

Living Labs og veien videre

Nå begynner rekrutteringen av kvinnelige gründere i Trøndelag. Mai Løvaas fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Rita Moseng Sivertsvik fra Ruralis skal lede arbeidet med Living Labs, hvor gruppediskusjoner og aktiv deltagelse fra både deltagere og de som fasiliterer har som mål å utdype, forstå og skape bedre forhold for kvinnelige gründere.

Har du noen spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med Maja Farstad maja.farstad@ruralis.no eller Mai Løvaas mai.lovaas@oimat.no


Rita Moseng Sivertsvik fra Ruralis skal være med å lede Living Labs i Grass Ceiling-prosjektet.

 


Mai Løvaas fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke skal være med å lede Living Labs i Grass Ceiling-prosjektet. Foto: Ole Ekker

Aktuelt