Redigert Bilde Kari Og Jenny LL 4 Grass Ceiling
Produsenter | 28.05.24

Kvinnelige gründere i Trøndelag studeres på EU-nivå

Grass Ceiling-prosjektet er nå midtveis; den femte Living Lab’en finner sted på torsdag. Da samles et knippe kvinnelige gründere innen lokalmat i Trøndelag for å dele av sine erfaringer, og blir hørt helt opp på EU-beslutningsnivå.

Gjennom tre år er åtte kvinnelige gründere med i forskningsprosjektet Grass Ceiling. Prosjektet er støttet av Horizon, verdens største forskningsprogram og EU sin ressurs for å få ny kunnskap om forholdene i Europa.
 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Ruralis er de norske prosjektpartnerne blant de ni EU-landene som deltar. Land som Spania, Italia, Litauen og Kroatia stiller de kvinnelige gründerne sine de samme spørsmålene: Hvordan er det å være kvinnelig gründer innen jordbruk og lokalmatproduksjon i distriktene? Har kvinner tilgang til de samme ressursene som menn, og hva er eventuelle hindringer for at kvinner skal både starte og nå langt med bedriftene sine?
 
-Jeg er veldig fornøyd med Living Lab’en og synes den fungerer veldig fint. Vi er en god miks av flotte damer, og jeg er veldig glad for å være en del av prosjektet, sier Torunn Bjerkem.


 Torunn Bjerkem. Foto: Kulturgården Bjerkem

Hun har vært med å bygge opp bedriften Gullimunn, og er nå i en omfangsrik innovasjonsprosess med Kulturgården Bjerkem på Steinkjer, der det tilbys mat, overnatting og kulturtilbud.
 
-Det er stor stas at Mikael Forselius kommer og prater til oss på Living Lab’en på torsdag, om nettverksbygging og sine erfaringer der, sier hun.

Tre Living Lab'er i året i tre år

På de tre årlige Living Lab’ene samles det inn kunnskap og erfaringer fra gründerne, såkalt datainnsamling, som analyseres som forskning som overleveres prosjektet sentralt. På den måten kan EU-kommisjonen ta informerte beslutninger om hvordan de kan støtte opp om kvinnelige gründere i framtiden.
 
Forskningen fra sentralt hold har funnet at kvinnelige gründere skaper et mer aktivt næringsliv i distriktene, de driver med bærekraftig innovasjon, og skaper aktive lokalsamfunn.
 
-Det sosiale er veldig fint når vi møtes til Living Lab, vi støtter hverandre, og gir hverandre ideer og perspektiver på hverandres bedrifter og produkter. Det er fint å få dele det som kan være tungt med å drive bedrift med andre gründere, sier Kari Øye.


 Kari Øye på showcase med EU-prosjektet Grass Ceiling i Brussel. Foto: Mai Løvaas

Øye har startet bedriften Havfruene, som lager tran på trønderske og norske råvarer. De står på stand på Trøndersk Matfestival hvert år, og Øye var med på Grass Ceiling-showcase i Brussel. Der presenterte hun bedriften sin for de andre gründerne og deltagerlandene i prosjektet, samt representanter fra EU-kommisjonen.
 

Workshops, foredrag og oppgaver

Gjennom Living Lab’ene har deltagerne fått workshops og foredrag av blant annet Innovasjon Norge, Fosenregionen og innovasjonsbedrifter som SISU Business og Proneo.
 
-Vi fikk hjemmelekse om å spørre to kunder om hvorfor de velger produktet vårt, sier Sissel Langørgen.
Hun og mannen driver Høstadsand Gård på Byneset, og selger melk og yoghurt til restauranter og privatpersoner i regionen.
 
-Jeg trodde jeg visste svaret, at det var på grunn av pris. Melka vår har vi priset på et veldig gunstig nivå for kunden. Men det jeg fikk til svar var at kunden valgte å kjøpe melka på grunn av smaken. Det var nytt for meg, sier hun.

Lunsj på Pilegrimsgården på Living Lab'en i april. Fra venstre Rita Moseng Sivertsvik, Living Lab co-lead fra Ruralis, Maja Farstad, forsker på Ruralis, deltagere Sissel Langørgen, Jenny K. Domås, Kari Øye, Torunn Bjerkem, Living Lab co-lead Mai Løvaas fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Foto: Pilegrimsgården i Trondheim

Ytterligere to gründere fra prosjektet skal være med på showcase til henholdsvis Vilnius og Brussel for å presentere bedriftene sine. Deltagerne er spente på de helhetlige resultatene fra studien, som presenteres ved prosjektets slutt ved utgangen av 2025.

Les mer om Grass Ceiling HER.

Aktuelt