53484394518 9B47e6e93b O (1)

Matnettverket

Oi! Matnettverk er en ny møteplass for samarbeidsbasert utvikling for medlemsbedrifter.

Gjennom samhandling skal vi styrke Trøndelag som mat- og drikkeregion.

 

Matnettverket vil prioritere følgende satsingsområder: 

  • Samhandling for å løfte Trøndelag som matregion
  • Grønn omstilling og bærekraft i det regionale matsystemet
  • Møte- og samarbeidsarena for produsenter, serveringsnæring, distributører og leverandører.  

 

Innenfor disse områdene skal matnettverket blant annet bidra til å: 

  • Utvikle en felles arena for samarbeid, utvikling og kommunikasjon i matnæringen
  • Stimulere til økt produktutvikling og nye måltidskonsept
  • Øke rekruttering til mat og måltidsbransjen
  • Øke sporbarheten, dokumentasjonen og bærekrafts rapporteringen i verdikjeden mat fra produsent til sluttbruker
  • Optimalisere emballasje
  • Redusere matsvinn

Virker Matnettverket interessant for deg og din bedrift?

Meld din interesse her: