53484394518 9B47e6e93b O (1)

Matnettverket

Oi! Matnettverk er en ny møteplass for samarbeidsbasert utvikling for medlemsbedrifter.

Gjennom samhandling skal vi styrke Trøndelag som mat- og drikkeregion.

I Trøndelag, hvor behovet for å fremme lokale næringsvirksomheter, spesielt innen lokalmatsektoren, har vært økende, har nettverk og samarbeid blitt stadig viktigere.

I 2023 tok Oi! Trøndersk mat og Drikke AS initiativet til å etablere dedikerte møteplasser for aktører innen mat- og drikkeproduksjon og leverandører til disse.
Hovedmålet for nettverket er å fremme aktørenes oppfyllelse av Trøndersk Matmanifest.

Nettverket rommer i dag en rekke trønderske mat- og drikke produsenter i ulike størrelser.

Grossister, restaurantnæringen, leverandører av non-food rettet mot næringen, er i tillegg godt representert sammen med en rekke andre relevante aktører.

På denne måten vil nettverket bidra til en bedre forståelse for de ulike behovene som bedriftene har – gjennom samhandling.

Matnettverket vil prioritere følgende satsingsområder: 

  • Samhandling for å løfte Trøndelag som matregion
  • Grønn omstilling og bærekraft i det regionale matsystemet
  • Møte- og samarbeidsarena for produsenter, serveringsnæring, distributører og leverandører.  

Innenfor disse områdene skal Matnettverket blant annet bidra til å: 

  • Utvikle en felles arena for samarbeid, utvikling og kommunikasjon i matnæringen
  • Stimulere til økt produktutvikling og nye måltidskonsept
  • Øke rekruttering til mat og måltidsbransjen
  • Øke sporbarheten, dokumentasjonen og bærekrafts rapporteringen i verdikjeden mat fra produsent til sluttbruker
  • Optimalisere emballasje
  • Redusere matsvinn

Virker Matnettverket interessant for deg og din bedrift?

Meld din interesse her: