fullsizeoutput_b0f (3).jpeg (1)

Bærekraftsarbeid

Vårt arbeid med bærekraft

Hos Oi! Trøndersk Mat og Drikke ønsker vi å jobbe med bærekraft i all vår virksomhet. Vi er i ferd med å bli miljøfyrtårnsertifisert, som er en viktig del av arbeidet mot å jobbe helhetlig med bærekraft, ha et godt arbeidsmiljø og redusere miljøavtrykket.

Lokal mat og drikke er bærekraft i seg selv – men vi ønsker å bidra utover dette og bidra til at hele Trøndelag har et mer bærekraftig forbruk av mat og drikke.  

Miljøfyrtårnsertifisering

Vi er i prosessen med å bli miljøfyrtårnsertifisert, som innebærer at vi oppfyller kravene til å minimere miljøpåvirkning, forbedre arbeidsmiljøet og redusere energiforbruket. Dette er en del av den kontinuerlige innsatsen til Oi! for å få bærekraft som en del av alle ledd i vår organisasjon, men også skape ringvirkninger utover oss selv til alle ledd vi er i kontakt med – fra forbruker og festivaldeltaker til produsenter og samarbeidspartnere.  

Vi jobber aktivt med avfallsreduksjon gjennom resirkulering og gjenbruk i vår daglige drift og på våre arrangementer. Vi har også satt i gang gode rutiner for avfallshåndtering under festivalene for å minimere avtrykk – dette er et langsiktig prosjekt som vi vil jobbe mot å bli bedre for hver festival. 

52247560673 991B8be476 K

Bærekraft på våre festivaler

Våre lokalmatfestivaler, Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen, planlegges og gjennomføres med bærekraft som en grønn tråd. Vi fremmer bruk av lokale råvarer og produkter, som reduserer transportutslipp og støtter lokale produsenter og lokalsamfunn. Festivalene våre tiltrekker seg over 200 000 besøkende, og vi arbeider hele tiden med å gjøre disse arrangementene så miljøvennlige som mulig. 

Vår kjerne er arbeidet med lokale produsenter og satsing på dem som utstillere. Det er ikke bare med på å fremme lokale næringer, men også reduserer karbonavtrykket ved å korte ned på transportavstander. Samtidig er det beredskapsmessig bærekraftig, siden vår evne til selvforsyning i regionen og matberedskap styrkes. Samtidig støtter vi også initiativer rettet mot grønn forskning, som kobler forskning og landbruk for å skape mer bærekraftige løsninger for våre lokale bønder. 

53103185797 D58854f3a3 O

Langsiktige målsetninger 

Vårt arbeid er forankret i Trøndersk Matmanifest og FNs bærekraftsmål, og vi ser frem til å fortsette å lede an innen bærekraftige praksiser i mat- og drikkeindustrien i Trøndelag. Vi er dedikerte og har satt ambisiøse mål for fremtiden til å fortsette vår reise mot økt bærekraft.

Les mer om Trøndersk Matmanifest her.