Grønn Forskning Agritech Collage 1200X600

Agritech Cluster

Agritech Cluster

Agritech Cluster er en midtnorsk, teknologiorientert jordbruksklynge. Se hva som skjer i klyngen på vår hjemmeside.

Agritech Cluster

Fakta om Agriforsk

Bondens problemstillinger blir forskning. Siden Agriforsk ble etablert i 2008 er det forsket for over 200 MNOK.

Les mer

Agriforsk - bondens problemstillinger blir forskning

Hvilke poteter kan brukes til chipsproduksjon? Hvordan kan kumøkk og fiskeslam bli til gulle god gjødsel? Og hva er smart transport av komprimert rå biogass? Dette er noen eksempler på problemstillinger næringsgruppene i Agriforsk jobber med i år. 

2022 blir et spennende forskningsår og vi har gode nyheter å melde.
Grønn forskning har endret navn til Agriforsk og arbeidsmetodikken blir nasjonal. I tillegg kobles Agriforsk til den nyetablerte jordbruksklyngen Agritech Cluster. 

Her finner du hjemmesiden til Agritech Cluster.

Agriforsk eies fortsatt av Midt-Norsk Landbruksråd og dekker Trøndelag og Møre og Romsdal. Metodikken har skapt mønsterpraksis. Siden oppstart med Grønn Forskning i 2008 har andre regioner etablert lignende arena, senest i Nord-Norge. Nå ønsker landbruksnæringen å videreutvikle plattformen og arbeidsmetodikken for å tilby denne nasjonalt.

En viktig møteplass

I 2021 ble Agriforsk evaluert av Ruralis og vi fikk nyttige tips til hvordan vi kan utvikle denne arenaen.

– Rapporten viser at det er veldig mye engasjement rundt Agriforsk, særlig rundt målet om å gi næringen en plattform for å samles og formulere egne behov og innspill til forskning. Det at det er såpass bred enighet om viktigheten av Agriforsk er positivt. Når en møteplass har eksistert i 12 år, kunne man jo tenkt seg at deltagere går lei eller mister interessen. Men at den fortsatt oppleves som viktig av mange, tyder på at det er rom for å videreføre og -utvikle arbeidsformen. Intervjuene viser at det har vært god lærings- og utviklingsevne over tid i Agriforsk, og det har nok også bidratt til å holde Agriforsk aktuell og interessant, sier forsker Mads Dahl Gjefsen, som har laget rapporten. 

Se rapporten og les saken: Matnyttig at bonden og forskeren møtes

Hva jobber arbeidsgruppene i Agriforsk med?

Ta en titt på de spennende prosjektene som de ulike arbeidsgruppene jobber med i dette dokumentet:

Prosjektoversikt Grønn Forskning 2022.pdf


Prosjekteier: Midt-Norsk Landbruksråd som består av Allskog, Bondelagene i Møre og Romsdal og Trøndelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag i Møre og Romsdal og Trøndelag, Felleskjøpet, Gartnerhallen, Gjensidige, Hoff SA, Landkreditt Bank, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura og TINE.