frostapotet.jpg
Produsenter | 29.04.22

Sintef skal forske frem verdens beste chipspotet fra Frosta

Hvilken potet lager det beste potetgullet? Det skal Produsentpakkeriet, Frostachips og Sintef Ocean finne ut.

Tekst: Lars Bugge Aarset

Sintef Ocean har en unik kompetanse på både bærekraft, sirkulærøkonomi og sjømatprosessering. Erfaringen fra arbeid med kuldeteknikk, frysing, lagring og kjøling innen sjømatproduksjon har gradvis blitt utvidet til også å brukes innen frukt- og grønnsakslagring. Nå skal denne kompetansen brukes til å produsere verdens beste chipspotet på Frosta. Forskerteamet består av Erlend Indergård, Solveig Uglem og Hanne Dalsvåg hos Sintef Ocean.

- Samspillet mellom dyrkningsteknikk og lagring etter høsting er svært viktig med tanke på kvaliteten til potetchips. Lagringsstabiliteten for potet til chipsproduksjon påvirkes av en rekke faktorer, blant annet har forhold som for eksempel temperatur og fuktighet en avgjørende betydning for lagringsstabilitet og produktkvalitet, sier Erlend Indergård ved Sintef Ocean, og forteller at ved fritering av poteter kan det dannes et uønsket stoff som heter akrylamid.

- Stoffet er helseskadelig og å redusere akrylamidinnholdet i potetchips er et viktig mål og kravene vil også skjerpes. Potetsort, forhold under dyrking og lagring vil kunne påvirke dannelsen av akrylamid. I dette prosjektet skal vi identifisere risikoområder i verdikjeden for industripoteter som skal benyttes til chipsproduksjon. Vi er ikke kjent med at det har blitt gjort en tilsvarende risikovurdering tidligere, så prosjektet vil bringe ny kunnskap på bordet, sier Solveig Uglem.

Les saken Den fantastiske poteten på Credo

Styrker Trøndelag som matregion

Norge har en ekstra utfordring knyttet til sine kjølige vekstforhold, da dette gir høyere risiko for poteter med høyere sukkerinnhold. Dette kan i sin tur gi økt innhold av akrylamid i potetchipsen. Det finnes en del forskning på feltet, men spesielt med dette prosjektet er fokus på forhold i Trøndelag.

- Målet er en state-of-the-art for potetlagring i Trøndelag med fokus på risikoområder for industripoteter som skal benyttes til chipsproduksjon. Uteluftens betydning er viktig og tørre lagre i kystnære strøk, slik tilfellet er langs kysten av Trøndelag, kan gi utfordringer. Forhåpentligvis vil prosjektet også føre til både nye muligheter og prosjektidéer, da det er ønskelig å få i gang et større hovedprosjekt etter dette som kan gå enda mer i dybden og med flere samarbeidspartnere, sier Uglem.

Viktig nettverksarbeid skaper nye samarbeid

- Dette er et nytt og svært nyttig samarbeid. For oss som produsent er det viktig å ha god kontroll på produksjonen og kvaliteten på sluttproduktet, både når det gjelder råstoffkvalitet og selve chipsproduksjonen, sier Thor-Eirik Albrektsen som er daglig leder i Produsentpakkeriet Trøndelag.

- At vi som produsent har fått mulighet til å koble oss sammen med forskningsmiljøet på Sintef er et godt eksempel på hvordan Oi! Trøndersk Mat og Drikke bidrar til både nettverksbygging, økt verdiskapning og samarbeid i den trønderske matregionen, sier han. Forskningsprosjektet er en del av Grønn Forskning som Oi! Trøndersk Mat og Drikke leder og finansieres av Distriktsforsk Trøndelag. 

- Temaet i prosjektet er interessant fordi kunnskapen som fremskaffes vil gi kunne bidra til å styrke Trøndelag som matregion gjennom flere ringvirkninger. For det første er dette et viktig prosjekt for å bidra til lokal produksjon basert på lokale råvarer. Riktig lagring av poteter er videre viktig i et helseperspektiv, gjennom lavest mulig mengde akrylamid i ferdig produkt, samt i et økonomisk perspektiv, gjennom arbeidsplasser og økt verdiskapning, sier prosjektleder Solveig Uglem.

Roten til god smak

- Poteten er stjerna, sier daglig leder og styreleder i Frostachips Tommy Wikmark. Han har også har som mål atmforskningsprosjektet kan bidra til å utvide dyrkingssesongen for potet. Foto: Frostachips

- Frostachips skal være rå på smak, sier Tommy Hanson Wikmark. Han er daglig leder og styreleder i Frostachips.

Det er kun Sørlandschips som har en andel importert potet i sin potetgullproduksjon i Norge, resten har norsk potet. Da er det viktig for Frostachips å finne den beste poteten.

Les saken Satser stort med chips fra Trondheims kjøkkenhage

Det første offisielle spadetaket for å bygge ny potetgullfabrikk på Frosta skje 2.mai 2022. 

- Vi har nettopp signert en 10-årsavtale med Produsentpakkeriet, den sikrer begge parter en allianse både når det gjelder fabrikklokalet og ikke minst råvarer i årene som kommer. 1. februar 2023 overtar FrostaChips lokalet. Mars måned til neste år blir brukt for smaksjusteringer og prøveproduksjon samt innarbeiding av rutiner. April 2023 starter vi å produsere opp for fullt til vår store lansering i uke 18 – mai 2023, sier Wikmark, og legger til at i løpet av våren går 300.000 kg med FrostaChips-potet i jorda, som blir råvaren til lanseringen neste år.

-   Et mål er også å utvide dyrkningssesongen. Dette både å øke tilgangen til ferske råvarer og begrense lagringstiden. Poteten er selvfølgelig viktigste ingrediens. Det er poteten som er stjerna, sier Wikmark.

Roten til mye godt er potet. Illustrasjonsbilde

Forskningsteamet

  • Solveig Uglem er forsker innen fiskeri og ny biomarin industri, med spesialfelt innen kvalitet av matprodukter, herunder holdbarhet, prosessering, kjemisk kvalitet og forbrukeropplevd kvalitet.
  • Erlend Indergård er seniorforsker innen fiskeri og ny biomarin industri. Erlend har ekspertise innen kuldeteknikk, kjøling og lagring av mat.
  • Hanne Dalsvåg er forsker innen fiskeri og ny biomarin industri, med spesialfelt innen kvalitet av matprodukter, herunder holdbarhet, prosessering, kjemisk kvalitet og forbrukeropplevd kvalitet.

 

Om Sintef Ocean


SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri, marinteknisk og biomarin forskning. Kompetansen fra prosessering av sjømat, frysing, lagring og kjøling blir gradvis blitt utvidet til også å brukes innen frukt- og grønnsakslagring. SINTEF Ocean jobber tett sammen med NTNU og har stor tilgang til avansert forskningsinfrastruktur i sine laboratorier.

Tips oss gjerne om gode saker fra matregionen. Send mail til silje@oimat.no

Aktuelt