TRØNDERSK MAT I SKOLE

Hva?

En digitalt verktøykasse for ansatte i skolen. 

  • Undervisningsopplegg
  • Informasjon og video knyttet til karriere
  • Tverrfaglig tilnærming til læring


Hvordan?

  • Temakalender
  • Temasider
  • For læreren


Hvorfor?

  • Synliggjøre Trøndelag som matregion
  • Synliggjøre restaurant og matfag som karrierevei og muligheter
  • Styrke faget mat og helse i skolen 

 

FOR LÆREREN

Finn info