Rekruttering til restaurant- og matfag

Etterspørselen etter faglærte innen restaurant- og matfag har aldri vært større. Likevel går søkertallene til restaurant- og matfag ned.

Prosjektet er et samarbeid mellom Trøndelag Fylkeskommune og Oi! Trøndersk Mat og Drikke og skal se hvordan rekrutteringen til faget kan økes.

Prosjektperiode: 2019-2022

Prosjektet omfatter blant annet:

  • Forankre behov for økt rekruttering til restaurant- og matfag lokalt og regionalt
  • Kartlegge og formidle erfaringer fra rekrutteringstiltak til RM som har fungert, og også tiltak som ikke har hatt stor effekt. Resultatet blir en helhetlig strategi og verktøykasse for rekruttering. 
  • Jobbe sammen med de 10 skolene som har restaurant- og matfag for å utvikle egnede tiltak for rekruttering
  • Se på mulighet for fleksibelt studieløp for elever som ikke går på en skole med restaurant- og matfag, men som likevel ønsker å ta utdanninga. Prosjektet har definert tre pilotområder der det er mange jobber knyttet til bransjen, men ikke utdanningstilbud gjennom videregående skole: Grong/Lierne, Røros og Oppdal.

Kontaktpersoner:
Kristine Rise
Tlf. 908 31316

Verktøykasse for rekrutteringstiltak

Her har vi samlet konsepter som har som mål å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag. Tiltakene som beskrives i denne verktøykassen er utprøvd i Trondheim gjennom flere år.  

Verktøykassen

Skaff deg en framtid, søk restaurant- og matfag

Elever fra restaurant- og matfag ved Ytre Namdal videregående skole fikk være med da Thomas Borgan og Rørvik fisk inviterte til pop-up restaurant på Skreifestivalen i Rørvik. Det ble en opplevelse - både for elever og gjester!

Lyst til å jobbe med mat?

Her kan du lese mer om utdanningsprogram, læreplasser og jobbmarkedet.

restaurantogmatfag.no: FORM (Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag) er et samarbeid mellom opplæringskontorene i bransjen og partene i arbeidslivet

utdanning.no: Nasjonale nettportal for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.

vilbli.no: Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

tautdanning.no: Utdanningsmessen «Utdanning & Karriere» i Trondheim - Trondheim Spektrum 30. – 31. januar 2020.

 

Se filmen fra Opplæringskontoret fra hotell og restaurantfag i Trondheim og Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Trondheim.