2018 18 29847855127 L Jpg

Verktøykasse for rekrutteringstiltak

Reiselivsnæringen er verdens største industri og den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser. I Norge er flere enn 120.000 personer sysselsatt i næringen. Hotell- og restaurantbransjen vil i årene som kommer ha et stort behov for faglært personell på alle nivåer. Med hele 48 000 ansatte er matindustrien Norges nest største industri og er stadig i vekst.

Matnæringen har stor betydning for mange regioner over hele landet, og Trøndelag er intet unntak. Ingen andre regioner har så stort mangfold fra hav til fjell, med både volum og småskala produksjon innen både sjømat, jordbruk og reindrift. Landbruket er oppfordret til å koble seg tettere med reiselivet, og innenfor reindrifta er det et stort potensial for å øke arbeidet med produktutvikling innenfor kjøtt og skinn, men også reindriftsrelaterte opplevelser.

En rapport fra Opinion AS ble utarbeidet på oppdrag fra Foreningen for opplæringskontorene i Restaurant og Matfag – april 2018.

Den såkalte FORM-rapporten "Rekruttering til Restaurant og Matfag" påpeker en rekke faktorer som har betydning for vellykket rekruttering:

  • For å sikre god rekruttering til RM-fag må det etableres gode relasjoner mellom videregående skole, ungdomsskole, bransje og opplæringskontorer. Ulike rekrutteringstiltak må inn i en helhetlig strategi for å bygge relasjoner og nettverk som sikrer kunnskap om faget og bransjen.
  • Praktiske utfordringer og økonomi er ofte til hinder for god utførelse. Lokale variasjoner og tilpasninger, antall elever som deltar etc.
  • Mindre og mer motiverte elevgrupper gir bedre resultat.
  • Tiltak som popup, med gjennomføring på ungdomsskolen gir mulighet for å skape gode relasjoner og nettverk med lærere og rådgivere, og i tillegg skape oppmerksomhet blant en større elevmasse.
  • Avgjørende at det etableres egne strategier for opplæring av rådgivere og lærere på ungdomsskolene. Med kunnskap kan rådgivere lettere velge ut motiverte potensielle kandidater som deltakere til de ulike rekrutteringstiltakene.
  • Involvering av bransje og lærlinger en underutnyttet ressurs i utforming av rekrutteringstiltak. Oppnår størst engasjement når unge snakker med unge.
  • For å vekke inspirasjon og matinteresse, vise profesjonalitet og fagkunnskap – bruke spennende ingredienser som skiller seg fra hverdagsmaten.

Kilder: 
Rekruttering til Restaurant og Matfag: Innsikt om hva som fungerer for å påvirke unges valg generelt og evaluering av rekrutteringstiltaket «Vi dekker til fest»

Verktøy

Tiltakene som beskrives i denne verktøykassen er utviklet av Trøndelag Fylkeskommune og Strinda videregående skole, Norske Kokkers Landsforening, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS og næringsaktører i Trøndelag. Tiltakene er godt utprøvd i Trondheim og Trøndelag gjennom flere år, og støttes av funnene fra FORM-rapporten. 

I verktøykassa har vi samlet veiledninger som beskriver hvordan ulike tiltak best mulig kan gjennomføres for å inspirere ungdom til å vurdere restaurant- og matfag som karrierevei. Vi har lagt opp til stor valgfrihet i utførelse og presentasjonsform, og mulighet til å skreddersy tiltakene med lokale tilpasninger. 

VIDEOER LIGGER OGSÅ PÅ YOUTUBE

Ung Restaurant

Ungdomsskoleelever inviteres inn på kjøkkenet til restauranter og hoteller for en dag. I løpet av dagen konkurrerer ungdommene i å tilberede og servere en 3-retters middag basert på lokalet råvarer. Middagen serveres til foreldre, lærere, politikere og andre inviterte gjester. Tre dommere følger elevene tett gjennom dagen, og kårer tilslutt vinnerlaget. 

Mer om Ung Restaurant

Pop Up Restaurant & Matfag

Her får ungdomsskoleelever et innblikk i restaurantdrift når restauranter inntar skolekjøkkenet for en dag. Elevene tilbereder lunsj som serveres til medelever og lærere. Kokker, servitører og lærlinger veileder og bistår elevene underveis. 

Mer om pop up

Vi dekker til fest

Konseptet bygger på at videregående skoler med restaurant- og matfag har med seg VG1 og VG2 elever som lærere på besøk til ungdomsskoler i faget mat og helse. 

Mer om Vi dekker til fest

Støtteordninger

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag

ASKO, NHO Reiseliv, Norske Kokkers Landsforening, Scandic Hotels AS, Mat og Drikke Gruppen AS har opprettet en stiftelse med mål om å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag. Stiftelsen har som formål å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag på videregående skole, og sørge for at flere har dette som førstevalg. For å rekruttere til faget og bransjen er det ønskelig å bevilge midler til tiltak som skal fremme interessen for retaurant- og matfag, og som gir kunnskap om dette. 

LES MER OM STIFTELSE FOR REKRUTTERING TIL RESTAURANT- OG MATFAG

Norges Sjømatråd: 3 i uka

«3 i uka» skal øke unge konsumenters lyst til å spise mer sjømat. Ved å vise hvor enkelt, godt og hvor store variasjonsmuligheter sjømat gir, skal «3 i uka» gi en positiv påminnelse om å velge sjømat oftere. Dersom sjømat skal inngå som en del av tiltaket er det en mulighet å søke Norges Sjømatråd om råvare- eller arrangementsstøtte. 

LES MER HOS NORGES SJØMATRÅD