Ung Matglede Vi Dekker Til Fest Jpg

Vi dekker til fest

Vi dekker til fest

Videregående skoler tar med seg råvarer og utstyr og besøker ungdomsskoler. Akkurat denne dagen er det elever fra VG1 og VG2 som er lærerne, og gir gi ungdommene opplevelser og erfaringer med mat, matlaging og måltider. 

Vi dekker til fest startet i 2009 og er et omdømme- og rekrutteringskonsept utviklet av avdelingsleder Geir-Rune Larsen ved restaurant- og matfag på Strinda videregående skole i Trondheim. Konseptet bygger på et systematisk samarbeid mellom skoler og bedrifter og kan vise til svært solide resultater for økte søkertall flere steder i landet.

Konseptet bygger på at videregående skoler med restaurant- og matfag har med seg VG1 og VG2 elever som lærere på besøk til ungdomsskoler i faget mat og helse. I tillegg er det med fagpersoner fra bransjen og faglærere.

Arbeidet med lokal mat og kultur skaper en identitet som forteller ungdom noe om hvor man kommer fra og hvilke råvarer som hører hjemme i sitt nærområde. 

Gjennomføring

Mål: Økt rekruttering til restaurant- og matfag, fortelle om de ulike utdanningsmulighetene på VGS, få ungdommene til å føle en identitet til regionen de bor igjennom maten.

Målgruppe: 9. klasseelever

Varighet: 4-5 klokketimer

Beskrivelse: Videregående skole tar med seg råvarer og utstyr og besøker ungdomsskoler. Elever fra VGS er lærerne denne dagen, og instruerer ungdomsskoleelevene i sine fag, som servitør, kokk, pølsemaker og baker. I tillegg deltar minst en mat- og helsefaglærer fra ungdomsskolen.

Tiltaket dekker deler av læreplanmål «vi dekker til fest» fra faget mat – og helse.