Europ%20reg.jpg (1)
Matriket Midt | 14.10.19

Trondheim og Trøndelag søker om status som European Region of Gastronomy for 2022

Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune søker om status som European Region of Gastronomy for 2022.

Etter initiativ fra Visit Trondheim, har Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune besluttet å søke om status som European Region of Gastronomy for 2022. Oppdraget med å utarbeide søknad ble gitt til Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Visit Trondheim i tett samarbeid med kommune og fylkeskommune. Startskuddet har gått, og søknaden er presentert. Nå starter arbeidet med å fylle målene med innhold. Dette skal gjøres i tett samarbeid med aktørene i Trondheim og Trøndelag som jobber for en sterk matregion og matdestinasjon. 

Sterk matregion i europeisk perspektiv

Trondheim og Trøndelag har den siste tiden fått stor internasjonal og nasjonal oppmerksomhet som matregion og matdestinasjon. Trøndelag har et mål om å bli en sterk matregion i europeisk perspektiv. I mange år har det vært jobbet godt og strategisk med å bygge en sterk matregion i hele Trøndelag gjennom forskning, rekruttering og utdanning, innovasjon og gründerskap, politiske og administrative prioriteringer og et samstemt partnerskap.

Det internasjonale nettverket IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism) samler europeiske regioner som jobber målrettet med mat. Gjennom dette nettverket kan man få status som European Region of Gastronomy, og Trondheim og Trøndelag søker for 2022. 

Søknaden ble presentert i Brussel torsdag 10. oktober, i forbindelse med European Week of Regions and Cities i samarbeid med Trøndelags Europakontor. Sammen med presentasjonen ble det servert smaker fra hele Trøndelag. Presentasjonen ble svært godt mottatt. En jury vil i november besøke Trondheim og Trøndelag før endelig beslutning om tildeling av status som European Region of Gastronomy 2022 foretas på nyåret.  

Det er valgt ut fire mål for arbeidet:

  • Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion 
  • Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer. 
  • Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon. 
  • Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv.

Søknaden er levert, og nå starter arbeidet med å samle miljøene som sammen skal skape innholdet i det videre arbeidet for å nå målene.  

Les mer om nettverket European Region of Gastronomy 


Aktuelt