Agritech%202021%20Kine%20Sofie%20Sandstad%20Skjeset%20Levanger%20foto%20Silje%20Kolaas.png (1)
Produsenter | 08.09.21

Agritech motiverer unge bønder

Kine Sofie Sandstad Skjeset fra Levanger skal ta over gården med korn og gulrotproduksjon. Landbruksteknologi gjør bondeyrket mer attraktivt mener hun.

- Jeg synes det er mye mer spennende med ny teknologi og det letter arbeidet på meg som skal ta over snart. I tillegg sparer vi penger på det, sier Kine Sofie Sandstad Skjeset. Hun jobber på gården til foreldrene som hun er i ferd med å ta over. Matriket Midt møtte Skjeset på AgriTech Nordic på Mære landbruksskole som har Techsafari. Utenfor landbruksskolen demonstrerer Biodrone sin drone som utfører forskjellige arbeidsoppgaver for jord- og skogbruk. 

- Jeg tror dette er fremtiden både i forhold til situasjonen på bærekraft og arbeidskraft. Vi har mange operasjoner på åkeren i en sesong. Det er arbeidskrevende og mye traktorkjøring på åkeren. Kan vi heller bruke drone som ikke pakker jorda hadde det vært en positiv ting, sier Skjeset som har 300 dekar med gulrotåker i Levanger.

På Techsafari under Agritech på Mære Landbruksskole er det stor interesse for dronen fra Biodrone, som kan både så og gjødsle uten å belaste jorda eller skogen.

- Vi har allerede investert i en GPS-sprøyte som gjør at vi bruker mindre plantevernmidler. Vi har også investert i en gjødselspreder med GPS og seksjonsstyring. Økonomisk er det fint og arbeidsmessig. I disse dager er bønder også opptatt av å ha litt fri, sier Skjeset.

Studenter fra Nord universitet deltok på Techsafari ved Mære Landbruksskole under Agritech. De er positive til ny teknologi, men det er ikke bare det som avgjør om de vil bli bønder i fremtiden. Fra venstre Ranja Vasaasen, Svein Wara, Merete Bang og Petter Hokland Ottestad. 

Vurderer å ta over gården

Petter Hokland Ottestad står sammen med sine medstudenter ved Nord universitet og ser på "robot-traktoren" til Autoagri. 

- Hva tror du den nye teknologien her gjør med unge folks motivasjon til å drive jordbruk i fremtiden?

- Jeg tror nok at den kommer til å øke, men det har også noe med økonomi å gjøre og hva det kan satses på. Det hjelper ikke hvor mye du investerer, du må ha penger inn på konto også. Jeg har tro på konseptet med roboter inn i landbruket. Det vil avlaste mye av bondens arbeidsoppgaver, det blir færre og færre familiebruk der alle stepper inn. Det er bare 24 timer i døgnet, da avlaster roboter bonden, som melkeroboten. Ca 30 prosent av alle melkebruk har robot i Norge i dag, sier student Petter Hokland Ottestad ved Nord universitet.

- Skal du ta over gårdsbruket hjemme?

- Det er under vurdering, sier Ottestad.

 

Aktuelt