Elg Bratwürst Oppskrift

KRAFT-samarbeidet

I utviklingsprosjekt "Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon" har vi undersøkt mulighetene for å utvikle nye produkter, ny teknologi og nye arbeidsmåter for å øke lønnsomheten i hele verdikjeden for kjøttproduksjon i Midt-Norge. Samarbeidet fikk navnet KRAFT-samarbeidet, og var initiert av Oi! Trøndersk mat og drikke AS.

Etter en første innsiktsfase med bearbeiding av ulike ideer, landet partene i prosjektet et felles mål om å:

"Levere foredlede retter med nye og spennende smaker kombinert med gamle tilberedningsmetoder."

Bedriftene fant ut etter testing i markedet at de ønsket å rette disse nye foredlede rettene mot det profesjonelle kjøkkenet, et «horeca-markedet post korona». Innkjøpere og travle kokker med mangel på arbeidskraft var primære mottakere av de nyutviklede produktene.

Etter det felles utviklingsløpet inkludert testingen, inviterte Oi! i samarbeid med ASKO Servering høsten 2021 utvalgte kokker og innkjøpere fra flere områder i bransjen til en matfaglig utviklingsseanse. Målet var å få profesjonelle tilbakemeldinger og velge hvilke produkter som var mest aktuelle å lansere post korona. Hvert enkelt KRAFT-produkt ble her vurdert, og ga innsikt til foredlingsbedriftene hvilke produkter innkjøperne hadde behov for.

Til dagen utarbeidet vi en felles pilotproduktkatalog, og det ble utviklet en pilotbase med bilder og film for de nye regionale spesialitetene. Varige kontakter og nettverk ble etablert mellom kjøttbedriftene og innkjøpere etter denne matfaglige utviklingsseansen.

Pilot teknologi kom i gang på Nortura sitt slakteri i Malvik høsten 2022. Eksisterende og nye data fra bonden samles inn og systematiseres fra fødsel, for å ha større forutsigbarhet på hva som meldes inn til slakt. Datastrømmen systematiseres slik at sporbarhet opprettholdes helt ut til kunde. Nortura kan etter kundens ønsker levere på størrelse, marmorering, rase, fôring og liknende.

Det videre arbeidet med sporing på anlegget i Malvik videreføres gjennom et FoU-forprosjekt, som startet i januar 2023 og er støttet av midler fra forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

KRAFT-samarbeidet har fått mye omtale og stor oppmerksomhet i interne og eksterne kanaler. 

Sluttrapport: «Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon»

Prosjektleder: Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Prosjektperiode: 2019-2022

Finansiering: Prosjektet har vært finansiert av Trøndelag Fylkeskommune, Sparebank 1 Midt-Norge, Vilteksperten, Meråker Kjøtt, Inderøy slakteri og Nortura. I tillegg har Vilteksperten hatt støtte fra Innovasjon Norge til forprosjekt bedriftsnettverk, hvor T:Lab har hatt prosjektledelsen.

Oppskriftsfilmer

Kokk Lars Erik Vesterdal viser hvordan du lager enkle og smakfulle retter med produkter fra Inderøy Slakteri, Meråkerkjøtt og Vilteksperten. 

Se oppskriftsfilmer

Prosjektleder
Åslaug Hennissen
Tlf: 47025185
E-post: aslaug.hennissen@oimat.no

Foto: Marius Rua
Film: Uppercut Film
Matfaglig rådgivning: Lars Erik Vesterdal