Mer%c3%a5ker%20Kj%c3%b8tt.jpg (1)
Kjøttprosjektet | 19.11.19

Kjøttspesialiteter fra Midt-Norge

Fremfor å øke kjøttproduksjonen vil prosjektet «Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon» tilby et større utvalg av stykningsdeler, nye produkter og kjøttspesialiteter. Hva slags produkter ønsker trønderne?

Foto: Meråker Kjøtt

Kjøttkonsumet i Norge har gått ned de siste årene, men vi er fortsatt veldig glade i kjøtt. Og vi vil ha kjøtt av høy kvalitet. Er vi også villige til å betale for det? Stor effektivitet og høy produksjon i landbruket fører til for stort utbud av kjøtt og egg, lave priser og en forventning i markedet om enda lavere priser. 

Fremfor å øke kjøttproduksjonen vil prosjektet «Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon» tilby et større utvalg av stykningsdeler, nye produkter og kjøttspesialiteter. Det vil gi bedre lønnsomhet både for bonde, slakteri og foredlingsbedrifter uten at vi havner i en situasjon med overproduksjon og matsvinn.

I prosjektet går Meråker kjøtt, Inderøy Slakteri, Vilteksperten og Nortura sammen om å etablere en regional merkevare som skal møte denne etterspørselen. Det vil sikre leveringsdyktighet og kvalitet mot større kunder som hotell, restaurantbransjen og dagligvare, og åpner for nyskapende produkter. Ikke som en konkurrent til mindre lokalmatprodusenter, men for å nå et større marked.

I den forbindelse lurer vi på hva slags kjøtt du velger når du spiser kjøtt - og hvorfor. Og er det noen kjøttprodukter du savner i butikk eller restaurant?

Vi setter stor pris på alle innspill, og trekker ut en heldig vinner som får tilberedt og servert en rett basert på sitt forslag på To Rom og Kjøkken i Trondheim. Svarfrist 1. desember 2019. 

 

>

Les mer om prosjektet: Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon