Lårtunge Oppskrift 1
Kjøttprosjektet | 02.11.19

Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon

Endelig skal det bli lettere å få tak i lokalproduserte kjøttstykker – fra hode til hale. Prosjektet «Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon» skal møte etterspørselen i markedet og sikre lønnsomheten i hele verdikjeden.

Stor effektivitet og høy produksjon i landbruket fører til for stort utbud av kjøtt og egg, lave priser og en forventning i markedet om enda lavere priser. Samtidig etterspør både restaurantbransjen og forbrukere stadig mer lokalprodusert mat.

Fremfor å øke kjøttproduksjonen vil vi satse på økt differensiering av stykningsdeler og kjøttspesialiteter. Det vil gi bedre lønnsomhet både for bonde, slakteri og foredlingsbedrifter uten at vi havner i en situasjon med overproduksjon og matsvinn, sier Åslaug Hennissen, Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

Hennissen leder prosjektet «Økt verdiskaping fra midtnorsk kjøttproduksjon». Her samarbeider en rekke bransjeaktører om å etablere en regional merkevare og å øke verdiskapingen fra kjøttproduksjon i regionen.

Til tross for at kjøttkonsumet i Norge har gått ned de siste årene er vi fortsatt veldig glade i kjøtt. I den grad at vi årlig importerer vi 10.000 tonn storfekjøtt.  Men forbrukertrenden tyder på at når vi først skal spise kjøtt, så ønsker vi kjøtt av høy kvalitet. Vi vil ha oksehaler, kjaker og flat iron, ikke bare indrefileten. 

Vi har noen få lokalmatprodusenter i regionen som leverer et bredt utvalg av stykningsdeler og kjøtt av høy kvalitet. Men tilbudet dekker ikke etterspørselen. Vi ser at det er et marked for å ta ut en høyere merverdi for foredla kjøttstykker av høyere kvalitet, sier Hennissen.

I prosjektet går Meråker kjøtt, Inderøy Slakteri, Vilteksperten og Nortura sammen om å etablere en regional merkevare som skal møte denne etterspørselen. Det vil sikre leveringsdyktighet og kvalitet mot større kunder som hotell, restaurantbransjen og dagligvare, og åpner for nyskapende produkter. Ikke som en konkurrent til mindre lokalmatprodusenter, men for å nå et større marked.

Dette er et spennende prosjekt, som vi har store forventninger til, sier Håvard Gausen, Inderøy Slakteri. Vi har fantastiske råvarer i landsdelen, som vi ønsker å foredle i enda større grad. Det er mye kompetanse i denne gruppa, og gjennom et slikt samarbeid åpner det seg mange muligheter.

Et konkret eksempel som allerede har kommet ut av prosjektet er helgagris – en midtnorsk taco med asiatiskinspirert saus og grønnsaker. Det startet med at Nortura-kokk Ole Andreas Aune ble utfordret av fabrikkskjefen på Nortura steinkjer: lag et produkt av svinekam.

Svinekam brukes ofte til koteletter, men i takt med at kotelettsalget har gått ned blir kammen et overskuddsprodukt. Etter litt prøving og feiling har svinekammen fått nytt liv i form av et tacosett.