650 1200 True True 1 95 Fileshare Filarkivroot Matfestivalen Wil Lee Wright Utstillere Jpg
Matriket Midt | 08.05.20

Økonomiske utslag for matprodusenter og matfestivaler

Matfestivalene er viktige salgsarena for lokale mat- og drikkeprodusenter. Denne uka fikk landbruk- og matminister Olaug Bollestad høre hvordan korona-tiltakene påvirker matfestivalene i Trøndelag, Stavanger og Bergen.

I forkant av møtet hadde festivalene utformet en orientering, og dette ble framlagt i møtet:

Økonomisk effekt av korona-tiltakene for produsenter og matfestivaler 

Lørdag 25. april gjorde regjeringen det kjent at arrangementsrestriksjonene foreløpig vil vare ut august i år. Dette vil få store konsekvenser for landets viktigste mat- og drikke festivaler som ikke kan gjennomføres som planlagt i år.  

Gladmat i Stavanger, Trøndersk Matfestival, Bryggerifestivalen, Bergen Matfestival inkl. Norsk Siderfestival er Norges fremste festivaler som representerer store og viktige regioner i Rogaland, Vestland og Trøndelag.  I fjor deltok nærmere 450 produsenter av lokal mat, drikke, kaffe, øl og sider på våre festivaler.   

Festivalene skaper vekst for produsentene hele året 

For mange produsenter representerer våre festivaler årets viktigste salgs- og synlighetsarena. I 2019 ble det omsatt lokal mat og drikke for til sammen 40 millioner kroner på disse festivalene. På Trøndersk Matfestival var f.eks. snittomsetningen per utstiller kr. 100.000 i løpet av tre dager.  

Festivalene skaper stor oppmerksomhet om lokal mat og drikke og gir økt salg, flere nye kjøpere og er en viktig arena for nettverksutvikling og erfaringsutveksling mellom produsenter. Eksempelvis opplever mange av Bondens Markeds medlemmer at deltagelse på våre matfestivaler bidrar til flere kunder på deres markeder resten av året. Festivalene skaper også økt presse og nyhetsoppslag, noe som gir verdifull oppmerksomhet for produsentene og påvirker den videre etterspørselen.   

Gode salgsarenaer er viktige nå. De fleste produsentene har opplevd radikale markedsendringer: Salget i dagligvarehandelen har gått ned, leveransene til hotell og restauranter har stoppet helt opp. I en nylig undersøkelse gjennomført av Kompetansenettverket Vest svarte hele 65% av de spurte lokalmatprodusentene at de vil miste mye omsetning hvis det ikke blir arrangert festivaler i år. Hele 52% av produsentene i samme undersøkelse melder at de har varer på lager som de ikke klarer å få ut, så gode salgsarenaer er viktige nå.  

Selv om Matstreif er avlyst, vil vi likevel forsøke å lage alternative salgsmarkeder i våre regioner. Vi gjør det for å erstatte noe av det tapte salget og bidra til å motivere produsentene. Vi vil fortsette å legge til rette for mediedekning, koblingsmuligheter og verdifulle nettverk. Vi heier på produsentene, og vil bidra til økt omsetning og verdifulle ringvirkninger selv om vi ikke kan lage våre festivaler i fullskala.  

Etabler kompensasjonsordninger for mat/øl/siderarrangører 

Siden festivalene våre ikke gjennomføres i år, mister produsentene viktige salgsinntekter. I tillegg påfører avlysning oss som arrangører store økonomiske tap. Regjeringa har stilt opp for næringslivet som rammes av korona-krisen. Det er bra. Dessverre faller arrangører av mat- og drikkefestivaler utenfor disse ordningene, fordi våre kostnader har påløpt fra januar 2020 og fram til nå.  

Vi ber Landbruks- og matdepartementet til å etablere økonomiske støtteordninger for å kompensere påløpte kostnader og bortfall av inntekter for arrangører av mat- og drikkefestivaler i forbindelse med COVID-19. Dette er helt nødvendig for vi skal klare å komme gjennom korona-krisen, og gi produsentene våre viktige salgsarenaer også i 2021.  

Stavanger/Bergen/Trondheim 26.april 2020 
Maren Skjelde – Gladmat,

Alexandra Krage Angell - Bergen Matfestival/Norsk Siderfestival og

Aslaug Rustad – Trøndersk Matfestival/Bryggerifestivalen 

Aktuelt