IMG_8362.jpg (1)
Matriket Midt | 30.09.20

Hav + jord + skog + mat = Et hav av grønne muligheter!

Hva er felles for havbruk, jordbruk, skogbruk og mat? Svaret er MYE – og dette ønsker ei samlet grønnblå næring å formidle til ungdommer!

Visste du at …
- Kokker kan reise verden rundt fordi de snakker samme språk?
- Alt som lages av olje kan lages av tre?
- Laks og gris kan spise grantrær?
- Dataspill kan gi deg jobb i landbruket?

Dette er kun noe av det som kom fram da fire næringer møttes til workshop i Trondheim forrige uke. Representanter fra havbruk, jordbruk, skogbruk og restaurant- og matnæringa ønsket å samle seg for å synliggjøre næringenes samarbeidspotensiale, tverrfaglige kompetanse og siktemål mot framtidas bio- og sirkulærøkonomi. 

– Det var givende å høre hvordan de andre næringsaktørene tenker og vurderer dagens situasjon, og særlig gledelig at vi alle tenker mye av det samme, sier Geir Rune Larsen fra Fagnettverket for restaurant- og matfag. – Her var det mange ulike aktører samlet på ett fat, med genuin interesse for råvarer og arbeid knyttet til primærnæringer. Vi må bli flinkere til å illustrere vår gjensidige avhengighet av hverandre, forhåpentligvis har vi tatt et viktig og riktig steg i den retningen nå, understreker Larsen.

Med fire næringssektorer samlet kom innspill fra en rekke aktører, blant annet Midtnorsk Landbruksråd, Nortura, naturbruksskolene, Norske Skog, Oi! Trøndersk Mat og Drikke, NHO, Sjømat Norge, NTNU og Innovasjon Norge. Bennett (mediebyrå) fasiliterte workshopen for 30 deltakere, med mål om å utarbeide både særegne og forente budskap knyttet til grønnblå kompetanse.

Felles for næringene er at samtlige forvalter og foredler naturressursene i Trøndelag. – Vi ser en sterkt økende trend for miljø- og klimaengasjement hos dagens ungdommer, og hvordan vi bruker naturressursene er av vesentlig betydning for ei bærekraftig framtid. Men da må også ungdommer velge utdannings- og karrieremuligheter i grønnblå sektor, og det er nettopp det dette samarbeidet handler om, sier prosjektleder Erica Hogstad Fjæran fra styringsgruppa.

Med fire av Trøndelags største næringer samlet var målet krystallklart:
Vi må kommunisere sammen slik at ungdommer motiveres til å ta grønnblå utdanninger og bli en del av arbeidet med trøndersk ressursbruk- og forvaltning. Vi må inspirere til troen på at de selv holder nøkkelen til å forme framtida!

Styringsgruppa for samarbeidsprosjektet består av Skogselskapet (Asgeir Murvold), Oi! Trøndersk Mat og Drikke (Kristine Rise), Sjømat Norge (Øyvind Haram), ØVLI-prosjektet (Martin Bartnes) og Trøndelag Bondelag (Erica Hogstad Fjæran).


Aktuelt