KNEKKEBRØD

Undervisningsopplegg

Utgangspunktet for undervisningsøkten er knekkebrød. Elevene skal utforske ulike typer frø og de skal lage sitt eget knekkebrød med utgangspunkt i en oppskrift. Denne økten kan tilpasses alle trinn i grunnskolen. 

 

Tidsbruk: 120 min (kan tilpasses)

Kompetansemål etter 4.trinn

 • følge prinsipper for god hygiene i forbindelse med matlaging
 • bruke redskaper, rom- og vektmål og enkle teknikker i forbindelse med matlaging
 • fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat, og hvorfor det er viktig for helsen

Kompetansemål etter 7.trinn 

 • bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengden i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser

Kompetansemål etter 10.trinn

 • planlegge og bruke egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
 • drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging

Utstyr

 • Utskrift av oppskrift, gjerne laminert for gjenbruk.
 • Skrivesaker og tilgang på internett
 • Glass med ulike kornsorter og frø
 • Skolekjøkken/ stekeovner
 • Se oppskrift

Beskrivelse av undervisning i steg

1.Utforske ulike korn og frø

Finn fram ulike korn og frø. Disse bør være i glass, slik at elevene kan se igjennom glasset. Marker glassene tydelig med navn. De må gjerne smake, lukte og kjenne på. Elevene skal ved hjelp av internett finne informasjon om de ulike kornsortene og frøene. Om det blir mange glass, fordel glassene mellom gruppene slik at de utforsker forskjellig og kan dele med hverandre etterpå. 

Spørsmål elevene skal finne svar på og skrives ned på ark. Lag gjerne tankekart. 

 • Hvilke næringsstoffer finner vi i glasset?
 • Hva sier kostrådene til helsedirektoratet om korn og frø?
 • Hva kan vi bruke korn og frø til?
 • Hvor i Trøndelag produseres korn og frø?
 • Hvilke arbeidsplasser har vi med utgangspunkt i korn og frø? 

2. Oppskrift

Geitmyras knekkebrød

Elevene går i tildelte grupper (gjerne 3-4 stk)

Elev 1: Leser oppskrift

Elev 2: Oppsummerer oppskriften

Elev 3: Stiller et spørsmål med utgangspunkt i oppskriften

Elev 4: Fordeler hvem som gjør hva i gruppen for å sette i gang arbeidet. 

 

Når knekkebrødene er i ovnen jobber man videre med spørsmålene. Spørsmålene skal kobles opp til oppskriften. Hvordan kunne vi forbedret oppskriften? Hva ville du gjort med utgangspunkt i bærekraft og god helse? 

3. Røre bær 

Sommer og høst gir mange ulike bær. Få elevene til å ha med, bruk skoletiden til å plukke. Bruk gjerne honning som søtning. 

Ressurser:

Brød og Korn - Kornfakta

Korn og kornprodukter

Fakta om korn

#MERAV

Tverrfaglighet: 

Med utgangspunkt i denne oppgaven kan man trekke inn det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Planlegg gjerne sammen med dine kollegaer og se om det er mulig å bryte opp timeplanen for å få en helhetlig tilnærming.

Det er mye historie bak korn og frø, geografiske forskjeller og naturfag spiller inn med både fotosyntese og celleånding. 

Faget utdanningsvalg med tanke på karriere og muligheter elevene har. Dette er bare eksempler. 

Det er mange muligheter til å koble inn alle fag. Lykke til!