NÆRINGSSTOFFER

Undervisningsopplegg

Kompetansemål etter 4.trinn

  • fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat, og hvorfor det er viktig for helsen

Kompetansemål etter 7.trinn

  • bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktige for god helse
  • lage måltider fra ulike kulturer og fortelle om og utforske hvordan sosialt fellesskap og samhandling kan være med på å styrke god helse

Kompetansemål etter 10.trinn

  • planlegge og bruke egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging

Del 1

Forarbeid: Skriv ut "spør og bytt" til små kort og laminer gjerne disse for gjenbruk. 

Elevene får utdelt hvert sitt kort. De skal gå rundt i klasserommet, finne en elev, spørre spørsmålet sitt, bli spurt om medelev sitt spørsmål og deretter bytte kort. Målet er å få til en samtale rundt kortene, så kan ikke elev 1 svare på spørsmålet, utfyller elev 2 svaret. 

Kortene kan brukes som en intro for å få elevene inn på hva som er temaet, men også som repetisjon rundt læringsprosessen. 

Bruk spør og bytt kortene til å få i gang samtale i elevgruppen. 

Spør og bytt.pdf

 

Del 2

Ta utgangspunkt i ordkoblingsoppgave under. Bruk gjerne presentasjonen til å gå igjennom ulike næringsstoffer og oppgaver. 

Skriv gjerne ut disse som kort, laminer for gjenbruk. Kortene kan brukes i mindre grupper som utgangspunkt for samtale. 

Ordkoblingsoppgave til næringsstoffer.pdf

Inspirasjon til bruk av metode som passer din elevgruppe: Samarbeidslæring

 

Del 3

La elevene fylle ut skjemaet under. Skjemaet kan være et levende dokument der de fyller inn etter hvert som de lærer mer. 

Næringsstoffer - Fyll ut.pdf

 

Del 4

Trøndersk kebab

Elevene skal planlegge sin egen kebab og gjennomføre den ved neste økt. Her må dere som lærere avgrense og tilrettelegge slik at oppgaven passer deres elevgruppe. 

Følgende tema på kebaben

- Bærekraftig

- God helse

Bruk til med elevene til å lage vurderingskriterier og hva de mener de bør vurderes på. 

 

Her er det bare fantasien som setter en stopper! Finn fram lokale råvarer, ta kontakt med en lokal produsent. 

Lag gjerne - Geitmyras potetlomper

Lag gjerne - YoghurtGeitmyras Yoghurt

 

Tverrfaglighet

Denne oppgaven kan brukes i flere fag i forbindelse med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Elevene kan sette opp budsjett, intervjue lokale produsenter, lage reklame eller FNs bærekraftsmål som vi kan koble på alle fag. 

LiVERTEN

LiVERTEN serverer mat tuftet på tradisjoner.

Les mer