Konferanse%202021%20hovedbilde.jpg (1)
Grønn Forskning | 14.01.21

Vil maten i 2030 være klimanøytral?

Norge skal være klimanøytralt innen 2030. Hva krever det av de som produserer maten vår? Grønn Forskning, BGINN og Bioøkonomi i Namdalen inviterer hele næringskjeden til konferanse 8.-9. februar med overskriften - Hvordan bruker vi jorda?

Bærekraftig og klimavennlig matproduksjon innen 2030 - er det en drøm eller kan det bli en virkelighet? Og hva krever det av verdikjeden til norsk matproduksjon?

Dette er tema for konferansen: Hvordan bruker vi jorda? 8.-9. februar digitalt som Grønn Forskning, BGINN (Blågrønt Innovasjonssenter ved Nord universitet) og Bioøkonomi i Namdalen arrangerer.

- Her møtes matgründeren, forskeren, teknologen, primærprodusenten, foredlingsbedriften og politikeren til både science shop og arbeidsverksted, sier prosjektleder Åslaug Hennissen i Grønn Forskning, som forteller at Grønn Forskning skal være en arena der ulike aktører fra verdikjeden til matproduksjonen kan jobbe sammen for å finne gode forskningsprosjekt. 

- Vi er spesielt glade for å få med historien om hvordan Nofence har tatt en ide fra ungdommen, til en internasjonal suksessbedrift på konferansen, sier Hennissen.

Grønn Forskning Midt-Norge eies av Midt-Norsk Landbruksråd som består av Allskog, Bondelagene i Møre og Romsdal og Trøndelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag i Møre og Romsdal og Trøndelag, Felleskjøpet, Gartnerhallen, Gjensidige, Hoff SA, Landkreditt Bank, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura og TINE. Oi! Trøndersk Mat og Drikke leder prosjektet.

- Ingen yrkesgrupper er så avhengige av klimaet som det vi er. Derfor skal landbruket være en pådriver for forskning og utviklingsarbeid for et bærekraftig landbruk og økt konkurransekraft, sier leder Jørn Magne Vaag i Midt Norsk Landbruksråd, som er en av innlederne på konferansen.

FNs generalforsamling har besluttet at tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Den viktigste drivkraften bak initiativet er de 17 bærekraftsmålene FNs generalforsamling vedtok i 2015.

- For kystlandet Norge er dette viktig. Med økt samarbeid på tvers av både bransjer, næringer og fylkesgrenser kan vi bidra til å styrke det blågrønne forskningsarbeidet i vår region. I BGINN vil vi jobbe for at det kommende tiåret også blir blågrønt, sier prosjektleder Mette Sørensen i BGINN, Blågrønt Innovasjonssenter Nord Universitet. Sørensen skal holde foredraget "Det blågrønne tiåret" under konferansen.

- Sett fra verdensrommet er jorda blå. Det grønne skiftet vi står overfor krever at vi må utnytte de biobaserte ressursene i både havet og på land på nye og smartere måter. For å få dette til må vi bygge ny kunnskap. BGINN skal bidra til dette, og er opptatt av hvordan vi i skjæringspunktet mellom grønn og blå sektor gjennom næringsrelevant forskning og innovasjon kan bidra til økt verdiskaping basert på bærekraftig utnytting av de biobaserte ressursene. Flere spennende blågrønne prosjekter har kommet opp de siste årene. Vi ser også at innretningen av forskningspolitikken dreier i blågrønn retningen, og at interessen for de blågrønne perspektivene er økende i EU og resten av verden. Betydningen av nasjonal matproduksjon har fått større oppmerksomhet det siste året. Dette passer Trøndelag og Nordland bra, vår region har samla sett store blå og grønne naturressurser, med Trøndelag som et av landets største på landbruk og Nordland på havbruk, sier Sørensen.

Hvem kan delta?

Konferansen er for deg som vil bidra til en mer klimavennlig produksjon til lands og til vanns, uansett hvilken bransje du jobber i. Studenter er velkommen til å delta. De kan melde seg på som primærprodusent og få konferansen gratis. 


Fagkonferansen går over to dager og er heldigital. Konferansen ledes av journalist og dokumentarfilmkommentator Frode Stang, stemmen du kjenner fra BBCs naturserier på NRK TV.

På dag to deltar deltakerne i ni ulike tematiske verksted ut ifra interesser og arbeidsfelt.

Se programmet og meld deg på et verksted.

Klimaministeren og Nina Jensen i Rev Ocean kommer

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 og i januar i år la Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fram regjeringens klimamelding, som viser hvordan Norge skal bli klimanøytralt innen 2030. NRK skriver at Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at vinnerne vil være de som tar en sjanse og investerer i ny klimavennlig teknologi.

Rotevatn skal delta på konferansen og kommer til å kommentere klimameldingen. 

Her kan du lese klimameldingen: Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid.

I tillegg kommer hun som skal lede verdens største forskningsskip CEO Nina Jensen i REV Ocean. Hun skal snakke om hvorfor havet er det viktigste vi har og hva vi må gjøre for å redde det.

Nina Jensen er en norsk marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean. Hun er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Jensen ble i mars 2014 utnevnt til Young Global Leader, et nettverk som jobber som en integrert del av World Economic Forum.

I tillegg kommer Knut Røflo, administrerende direktør Felleskjøpet Fôrutvikling, Bjørn Malm, leder bærekraft i TINE, Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF, Svein Olav Munkeby, konserndirektør i NTE, Lars Bendik Austmo i NIBIO, Sigrid Hjørnegård generalsekretær i Norges Bondelag, Harald Volden i Mimiro og Kristine Fagerland daglig leder i Val FoU.