Signering-tr%c3%b8ndersk-matmanifest.jpg (1)
Trøndersk matmanifest | 12.02.20

Markerer matmanifestdagen

Andre onsdag i februar feirer vi lokalmaten i Trøndelag, i dag er det nemlig ni år siden vi fikk Trøndersk matmanifest.

– Matmanifestdagen er en anledning til å skape større bevissthet rundt lokale råvarer og produsenter. Bruk gjerne dagen til å løfte lokale produkter i ditt nærområde, oppfordrer Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

Som første region i verden fikk Trøndelag et eget matmanifest i 2011, det vakte oppsikt og har siden spredt seg til flere regioner.

Trønderne verdsetter lokalmaten

Matmanifestet har hatt stor betydning for utviklingen av matregionen Trøndelag, og ingen handler mer lokal mat enn trønderne. REKO-ringen Trondheim, Bondens Marked Trøndelag og Trøndersk Matfestival er alle størst i sin sjanger. Trondheim er vertsby for årets Michelin-utdeling, og tituleres uoffisielt som Norges mathovedstad. I tillegg har Trøndelag status som Europeisk matregion i 2022. Er vi i mål, eller trenger vi fortsatt et trøndersk matmanifest? 

– I forbindelse med 10-års jubileet neste år skal matmanifestet revideres. Vi vil se på hva matmanifestet har betydd, og hvilken funksjon det skal ha i framtida. Vi har fortsatt mye å gå på. Det er stort sett i helger og høytider vi velger kortreist, å velge lokalprodusert også i hverdagen er et bærekraftig matvalg.

Signere Trøndersk Matmanifest?

Trøndersk Matmanifest skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet.

Alt fra store, offentlige aktører, matkjeder og små, private bedrifter til restauranter og barnehager har signert matmanifestet, og forplikter seg dermed til å løfte både mattradisjoner og råvarer fra Trøndelag.

Manifestet er intensjonsbasert, det vil si det er opp til hver enkelt aktør å avgjøre hva man legger i det. Noen jobber kun med enkeltpunkter, andre tar tak alle de åtte punktene og manifestet i sin helhet. 

Å signere innebærer også at aktørene forplikter seg til å jobbe etter intensjonene i matmanifestet – både i hverdagen og når det skal legges strategier og planer. Ved å signere sier du at organisasjonen vil bidra til å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg fra hav til høgfjell. Det innebærer også å bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.

Signere Trøndersk Matmanifest? Kontakt Kristine Rise, Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

 

Aktuelt