650 1200 True True 1 95 Fileshare Filarkivroot Matfestivalen Bilder Snorklipping Matfest2020 Photowillee Wright 107A1649 Ed 1200X650 Jpg
Trøndersk matfestival | 30.07.20

Åpning av Trøndersk Matfestival 2020

Årets annerledes-festival er i gang. Åpningen i Trondheim viste et stort engasjement for maten som et felles samlingspunkt framover.

Styreleder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke, Ida Stuberg, pekte på at årets festival er symboltung med tanke på at vi skal bygge regionen med mat framover. Årets festival består av rundt 120 arrangement i hele fylket, fra Røyrvik i nord til Oppdal i sør. - Det viser at gjennom maten tar vi hele Trøndelag i bruk, sa Stuberg.

Gruppa Gras har laget egen musikk til Trøndersk Matfestival 2020, og spilte på åpningen. Ordfører Rita Ottervik i Trondheim ønsket velkommen til byen, og hadde fått besøk av rundt 15 ordfører-kolleger til åpningen. Hun takket også regionen for at Trondheim fortsatt kan være en sterk matby, som den har hatt rykte på seg for å være i generasjoner. - Denne posisjonen skal vi styrke framover, og som European Region of Gastronomy i 2022 skal vi ta dette et skritt videre, sa Ottervik. 

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim.  Foto: Wil Lee-Wright / Oi! Trøndersk Mat og Drikke

 

Så ble alle ordførerne med på felles snorklipping. Dette ble et tydelig bilde på at Trøndersk Matfestival i år virkelig favner hele fylket, og at hele regionen er med på å utvikles gjennom maten. 

 

Fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem innledet om Trøndersk Matmanifest, som er en felles erklæring for å jobbe for trøndersk mat og drikke. Dette har hatt stor betydning for utvikling av det samholdet som nå er i Trøndelag rundt mat, og har inspirert flere andre regioner til å gjøre det samme. 

Ordførerne Isak Veierud Busch fra Røros og Ola Øie fra Rennebu signerte Trøndersk Matmanifest på vegne av sine kommuner. - Trøndelag er landets viktigste matregion, og Røros er en del av dette, sa Isak Veierud Busch. - Det at vi signerer Trøndersk Matmanifest vil løfte arbeidet videre og synliggjør det som skjer hos oss. Det forplikter også, og vi i kommunen må følge opp dette arbeidet videre, sa Busch. Han ga også uttrykk for en oppriktig stolthet over å være en del av den trønderske matregionen, som han understreket har en meget høy kvalitet.

Ordfører Ola Øie fra Rennebu bemerket at de er en av landets kommuner som er mest avhengig av landbruk. - Jeg håper dette kan sette våre lokale råvarer i fokus, og løfte våre produsenter ytterligere. 

De to er også leder og nestleder i Region Sør, som bevilget 240 000 kroner til lokale matprosjekt før sommeren. -Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med dette. Region Sør har et tydelig ønske om å jobbe med lokal matproduksjon, og det viser denne bevilgningen, sier Øie. 

F.v. Isak Veierud Busch, ordfører i Røros kommune og Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune, i samtale med Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Foto: Wil Lee-Wright / Oi! Trøndersk Mat og Drikke

 

Etter åpningen av Trøndersk Matfestival var det også klart for åpning av bua til Rågo som har fått fast plass på Torvet i Trondheim. Her skal de selge produkter fra hele Trøndelag, og det er plass for flere produsenter å ha utsalg. Ordfører i Frosta, Frode Revhaug, og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, sto for åpningen.

F.v. Gustav Myraune i Rågo, ordfører Frode Revhaug i Frosta, ordfører Rita Ottervik i Trondheim og Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Foto: Wil Lee-Wright / Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Aktuelt