650 1200 True True 1 95 Fileshare Filarkivroot Matfestivalen 2021 Glade Herrer Png
Produsenter | 06.02.21

10 år med matglede i Trøndelag

I 2021 er det ti år siden Trøndersk Matmanifest ble laget. Hva har skjedd med matregionen på den tida, og hva har manifestet betydd?

I 2011 fikk Trøndelag, som første region i verden, sitt eget matmanifest. Dette kom etter flere år med målrettet og tydelig lokalmatsatsing i regionen. Matmanifestet skulle forsterke og forankre oppgaven om å utvikle Trøndelag som en matregion. Det består av åtte punkter og omhandler ulike tema rundt matproduksjon og matkultur, barn og unge, forskning og utvikling:

  • Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg, fra hav til høgfjell
  • Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.
  • Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon.
  • Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen.
  • Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner. 
  • Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn.
  • Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge. 
  • Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.


Forøvrig slutter vi oss til det nordiske matmanifestet. 

Fannremsgården leverer gårdsmat til gourmetrestauranter i Trondheim. Bildet er fra Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg! i 2021 der store og små fikk oppleve et miljø med gamle husdyrraser og historiske interiører både i fjøset og inne i finstuggu i trønderlåna. Fannrem serverer historisk maten som nykinna smør og rømme. Rømmegraut, eggegraut eller mølsgraut. Heimbaka flatbrød og bringebær fra åkrene rundt.

Trøndersk Matmanifest er intensjonsbasert, det vil si at det er opp til hver enkelt aktør å bestemme hva man legger i det. Noen velger seg ut enkeltpunkter de jobber med, andre ser på alle åtte punktene. Men hvorfor har akkurat Trøndelag et eget Matmanifest og hva har det betydd for regionen?

Lang og bred oppbygning

Siden midten av 90-tallet har private og offentlige aktører i Trøndelag jobbet målbevisst for å bygge lokalmat og håndverksproduksjon av mat og drikke. Steg for steg har mange små bedrifter blitt til en solid base av dyktige produsenter av matspesialiteter. Det som startet som en ekstrainntekt for mange, har blitt verdifulle arbeidsplasser i distriktene. Forbrukerne viser også tydelig at de er stolte av det som skjer: Bondens Marked i Trøndelag er det Bondens Marked i Norge med mest omsetning. Trøndersk Matfestival er den matfestivalen i Norge hvor det er størst salg (13,8 MNOK på tre dager i 2019). Salg av lokalmat i dagligvarehandelen økte mest i Trøndelag i 2019 (Effecto Consulting & Nielsen med Matmerk) og REKO-ringen i Trondheim er størst i verden. Disse tallene viser at forbrukerne i Trøndelag vet å verdsette sine lokale produkter. Det er ikke bare festtaler fra politikerne, produktene blir i høyeste grad også spist og drukket opp. 

Det første initiativet til matmanifestet i 2011 var etter inspirasjon fra Danmark, og en gruppe kokker som var aktive i å ta de nordiske råvarene inn i kjøkkenet. De trønderske aktørene ønsket den samme typen stolthet og bruk av lokale råvarer også i trønderske restauranter og kjøkken. I 2020 er Trondheim blitt en restaurantby med tre Michelin-restauranter og mange svært gode kjøkken med dedikerte kokker. I resten av regionen er det også kjøkken som holder svært høy kvalitet, og reiselivsbedrifter som jobber aktivt med matopplevelsen i tilbudet sitt.  

“Trøndersk Matmanifest bruker vi i forbindelse med leveranser og catering. Det er en dokumentasjon på at vi jobber med lokale råvarer. Vi opplever en økt bevissthet og større produksjon av lokale råvarer.”
- Roar Hildonen, To Rom og Kjøkken

Trøndelag viser veg som matregion

- Man kan alltids vedta å være en matregion, men det er først når folket har identitet til det og bruker og uttaler det aktivt, at man kan si å faktisk være en matregion, sier Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. - Det mener vi dette viser: Både forbrukere og fagfolk bruker og framsnakker lokal mat aktivt. Matkulturen vår er fortsatt ikke like tydelig som i mange sør-europeiske land, men i norsk og skandinavisk sammenheng har trønderne en sterk identitet til sin matregion og produsenter. Trøndersk Matmanifest har vært en viktig faktor for å gjøre oss bevisst på det, sier Rustad. 

Trøndersk Matmanifest har vært en svært viktig inspirasjonskilde for å etablere tilsvarende regionale matmanifest i resten av landet. I 2017 la landbruks- og matminister Jon Georg Dahle fram strategien “Opplevingar for ein kvar smak” hvor hvordan Norge skulle gjøres til en internasjonal matnasjon. Regionale matmanifest skulle utarbeides for å forankre arbeidet med lokal mat og drikke i resten av landet, og nå har Rogaland, Sørlandet og Østfold lignende manifest. Flere andre regioner, som Troms og Finnmark, arbeider med å etablere tilsvarende manifest.

“Det å ha signert Trøndersk Matmanifest gir oss en fin standing. Vi tar det på alvor og det forplikter oss.”
- Torstein Johannessen, Bergheim Barnehage

Trøndelag - en europeisk matregion

Trondheim og Trøndelag har fått status som European Region of Gastronomy 2022. Statusen tildeles gjennom organisasjonen IGCAT (Institiute for Gastronomy, Culture, Art and Tourism), og gir regionen tilgang til et europeisk nettverk, oppmerksomhet og samarbeid med andre gode matregioner. Internt i Trøndelag gir det muligheten til å se bredt på hva maten betyr for regionen i dag, hva vi mangler og hvordan vi sammen skal få flere til å oppdage våre kvaliteter i fremtiden. Denne statusen kommer som en naturlig konsekvens av det arbeidet som er lagt ned siden midten av 90-tallet. I tillegg til å gi aktiviteter og god markering i 2022, kan det samtidig legge grunnlaget for en videreutvikling av matregionen.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke kobler matregionen sammen

Også som eneste region, har Trøndelag et verktøy i form av et selskap som har i oppgave å bygge en sterk matregion. Oi! Trøndersk Mat og Drikke er et selvstendig aksjeselskap, men jobber tett med offentlige aktører og privat sektor for å utvikle bransjen, løfte utfordringer og se muligheter sammen med aktørene. Oi! jobber innenfor både måltidsopplevelser innen reiselivet, rekruttering til restaurant- og matfag, de blå og grønne yrkene, forskning og utvikling i tillegg til å være selskapet bak to av Europas største mat- og drikkefestivaler - Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim

«Oi! klarer å binde sammen alle de ulike aktørene i en felles merkevare, som har økt matbevisstheten gjennom Matmanifestet, og forankra dette i bedrifter, institusjoner, myndighetsorganer og hos produsentene. Dette har gjort at vi har blitt et lag»
- Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag

Hva har Trøndersk Matmanifest betydd for matregionen Trøndelag?

Trøndersk Matmanifest har vært en viktig bidragsyter for å bygge tilhørighet til matregionen Trøndelag. I dag har både forbrukere og næringsliv en identitet knyttet til mat, sammen med offentlig forvaltning. På grunn av sin brede forankring og overordnede innhold, har Trøndersk Matmanifest gitt et stort handlingsrom: Det har bidratt at flere har funnet sin form for å fremme råvarer, produkt, mat og drikke.
 
- Trøndersk Matmanifest har vært leirbålet mange har samlet seg rundt, og fått satt mat og drikke på agendaen for både private, offentlige, små og store aktører, sier Rustad i Oi!. -Trøndersk Matmanifest har bidratt sterkt til å bygge opp forankringen til matregionen, og dette har ført til statusen som europeisk matregion i 2022. 
 
Det offentlige partnerskapets engasjement for matsatsinga, ble synliggjort i Trøndersk Matmanifest; offentlige aktører og interesseorganisasjoner knyttet til matproduksjon og foredling var med fra starten. Og det brede mangfoldet av aktører som har signert, har fortsatt. Det favner nå både skoler, barnehage, dagligvarekjeder, og store private aktører. Akkurat denne brede tilslutningen er unikt og gjør arbeidet svært slagkraftig: Når så mange ulike aktører framsnakker Trøndersk Matmanifest og arbeidet de gjør rundt det, får det større kraft enn når det kommer fra én type aktør eller miljø. Det har vært en suksessfaktor i oppbygningen av Trøndelag som matregion. 
 
“Trøndersk Matmanifest har skapt samhandling mellom forvaltning og næring, som igjen har ført til at vi har blitt en nasjonalt viktig matregion, og videre også ført til internasjonal oppmerksomhet. Men uten menneskene som er ansatt i Oi! hadde vi ikke lyktes med dette. Vi trenger mennesker som vil noe, tar initiativ og som får til den nødvendige samhandlinga.” 

- Tore Bjørkli, Landbruksdirektør i Trøndelag

10 år - hva nå?

Da Matmanifestet ble laget i 2011 var det et stort behov for å jobbe med mat- og drikkeprodusentene, og utvikling av disse. Etter ti år ser vi at arbeidet her har vært godt, og regionen har nå en stor base med svært dyktige produsenter som er innovative, robuste og opptatt av utvikling. Kjennskapen til matregionen er god blant forbrukerne, og det er bredt forankret at regionen jobber tydelig med mat og drikke. 

Nå er det på tide å rette blikket utover, mot kunder, gjester og besøkende og internasjonale aktører. Fokus på bærekraft, matsvinn og andre tema som er viktige i matbransjen i 2021, er heller ikke tydelige tema i det nåværende Matmanifestet. Oi! og Trøndelag fylkeskommune vil i forbindelse med 10-årsjubileet se på om det er tid for å revidere deler av innholdet i Matmanifestet til å i større grad ta innover seg en endring i arbeidet rundt mat og drikke. Det er også ønske om å jobbe mer målrettet med de som har signert; å bli mer tydelig på hvordan det operasjonaliseres i hver enkelt organisasjon og hvilke endringer det gir i praksis. 

Uansett er det grunn til å feire - ti år som et lag, ti år med dedikert arbeid av mange parter som har gitt resultater. Trøndersk Matmanifest har tydelig vært leirbålet vi har samlet oss rundt, og det skal vi fortsatt gjøre i årene framover. 

Aktuelt