DSC_9315_122x650.jpg (1)
Trøndersk matmanifest | 28.09.20

ASKO signerte Trøndersk Matmanifest

ASKO Midt-Norge er kjent for å levere mat til restauranter og storhusholdning. De er også kjent for å bry seg ekstra om bransjen, og nå har de signert Trøndersk Matmanifest for å vise at de er med på laget.

ASKO Midt-Norge er kjent for å levere mat til restauranter og storhusholdning. Men de er også kjent i bransjen for å bry seg ekstra om god utvikling, og er en viktig støttespiller for blant annet rekrutteringstiltak og annet som utvikler restaurant- og matbransjen. Nå har de signert Trøndersk Matmanifest for å vise at de tar dette på alvor, og virkelig er en del av det samlede laget for å bygge matregionen Trøndelag. 

Trøndersk Matmanifest er åtte punkter som sier noe om hvordan man kan bruke og fremme trønderske råvarer og produkter. Dette er noe ASKO bidrar til med hver eneste dag når de distribuerer mat, og er opptatt av en balansert forståelse av begrepet lokalmat. - Det er veldig viktig for regionen at vi har de store lokomotivene som produserer og foredler mengder med mat, og så blir dette forstørret av nisjeprodusenter og småskala som gir oss et rikere mangfold. Vi trenger begge deler, slår Asgeir Johansen i ASKO Midt-Norge fast. - Vi jobber for og med lokale matprodusenter hver dag, både små og store. 

Det spesielle med ASKO er også at de jobber ut over det som forventes av dem som grossist, særlig med rekruttering. - Bransjen vet at vi er med bak, selv om ikke navnet vårt nødvendigvis står først, sier Asgeir Johansen i ASKO Midt-Norge. - Det er mange eksempler der vi har vært med og løftet positive tiltak som gagner flere, fordi vi ønsker at dette fortsatt skal være en sterk bransje med gode fagfolk.

- Nå signerer vi Trøndersk Matmanifest for å vise at vi er med på laget, for å tydeliggjøre det både for oss selv og kundene våre. Vi gleder oss til å vise fram det synlige beviset på veggen!, sier Johansen. 

Signeringen skjedde under premieutdelingen til Ung Restaurant på Royal Garden i Trondheim. Daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke, Aslaug Rustad, er veldig glad for at ASKO Midt-Norge signerer Trøndersk Matmanifest. - Over 100 aktører har signert så langt, og med ASKO på laget har vi en enda større bredde blant aktørene som jobber for den trønderske matregionen. Vi ser fram til et enda tettere samarbeid mellom ASKO, Oi! og nettverket vårt av små og store produsenter, sier Rustad. 

Trøndersk Matmanifest har vært en sentral faktor for å bygge Trøndelag som matregion. Les mer om Trøndersk Matmanifest her. 

Foto: T.v. Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, t.h. Asgeir Johansen, markedssjef servering i ASKO Midt-Norge. 

Aktuelt