kickoff-GF.jpg (1)
Grønn Forskning | 26.11.19

Sparker i gang Grønn Forskning 2019/2020

Grønn Forskning 2019/2020 ble innledet med kick-off på Scandic Hell 26. november, der alle næringsgruppene var samlet til oppstartsmøte. I løpet av dagen ble små og store problemstillinger diskutert i hver enkelt gruppe, før gruppa landet 1-3 tema de ønsker å gå videre med.

Næringsgruppene står sentralt i Grønn Forskning. Nye grupper opprettes hver høst, inndelt etter fagområder eller tema. Hver gruppe består av 5-8 deltakere, der flertallet er næringsutøvere. De øvrige deltakerne i gruppa er rådgivere, tillitsvalgte i næringa og forskere – til sammen representanter fra hele Midt-Norge. Gruppene skal være pådrivere for å identifisere kunnskapsmangel eller problemstillinger, og fungerer i tillegg som innspillarena sparringspartnere for forskere, næringsaktører og andre som jobber med FoU-søknader og skisser.

Næringsgrupper for 2019/2020:

  • Grønnsaker/bær/potet/frukt
  • Husdyr
  • Klimasmart landbruk
  • Korn
  • Teknologi
  • Økonomi / driftsledelse

Kick-Off næringsgrupper - Scandic Hell - 26. november 2019

Kl. 09.30 – 10.00        Velkommen! Kaffe og registrering.                         

Kl. 10:00 – 10:10        MØTESTART og informasjon om dagen v/Aslaug Rustad (Oi! Trøndersk Mat og Drikke)

Kl. 10:10 – 10:30        BIONÆR v/ Programkoordinator Anicke Brandt-Kjelsen (Norges Forskningsråd)

Kl. 10:30 – 10:45        Verdiskapingsprosjektet og hva skjer i SINTEF v/ Marit Aursand

Kl. 10:45 – 11:05        Orientering fra TFoU v/ Øyvind Skogvold og NIBIO v/ Lars Bendik Austmo

Kl. 11:05 – 11:30        GRØNN FORSKNING v/ Prosjektleder Åslaug Hennissen (Oi! Trøndersk Mat og Drikke):

                                      Nyheter

                                      Hva er ei næringsgruppe og hvordan jobbe i gruppa

Kl. 11:30 – 12:30        LUNSJ

Kl. 12:30 – 14:30        KICK-OFF v/ Næringsgruppelederne. Gruppene jobber hver for seg.

Kl. 14:30 – 15:00        FELLES SAMLING: Kort informasjon fra de ulike næringsgruppelederne fra dagens arbeid

Kl. 15:00                       Vel hjem!

 

Grønn Forskning - Bondens problemstillinger blir forskning

Prosjektet Grønn Forskning fungerer som en mellomromsaktør som skal gi drahjelp til næringa for å ta initiativ til, etablere og gjennomføre etterspurte forskningsprosjekt. Aktiv brukermedvirkning står sentralt i prosjektet – her skal næringa selv bestille løfte fram problemstillinger og forskningsprosjekter fra jordbruket.