Traktor_shutterstock.jpg (1)
Grønn Forskning | 07.11.19

Løfter nye problemstillinger og forskningsprosjekter fra jordbruket

Næringsgruppene i Grønn Forskning bistår jordbruket i Midt-Norge med å løfte problemstillinger som det trengs å forskes på. Næringsgruppene for 2019-2020 er nå klare, og arbeidet innledes med et kick-off seminar på Scandic Hell i november.

Grønn Forskning jobber for å øke brukermedvirkning i forskningen og prioritere forskningsbehov fra bondens ståsted. Næringsgruppene er selve kjernen i Grønn Forskning. Det er her problemstillinger løftes, drøftes, og påfallende ofte resulterer i konkrete forskningsprosjekter, sier Åslaug Hennissen, prosjektleder i Grønn Forskning.

Helt enkelt handler det om å få folk som vanligvis ikke treffes til å snakke sammen. Det er bonden selv som kjenner best hvor støvelen trykker. Forskeren har på sin side oversikten over pågående forskning, og hva som ellers rører seg av problemstillinger. Kanskje finnes svaret allerede, eller problemstillingen munner ut i et nytt forsknings- eller utviklingsprosjekt med nasjonal nytteverdi.    

Næringsgruppene er inndelt etter fagområder eller tema, og består av både næringsutøvere og rådgivere, tett koblet til forskere. Gruppene skal være pådrivere for å identifisere kunnskapsmangel eller problemstillinger, og fungerer i tillegg som innspillarena sparringspartnere for forskere, næringsaktører og andre som jobber med FoU-søknader og skisser.

Næringsgruppene har representanter fra hele Midt-Norge som er oppnevnt av Midtnorsk Landbruksråd. De seks næringsgruppene for 2019-2020 er nå klare, og arbeidet innledes med et kick-off seminar på Scandic Hell 26. november.

Arbeidsmetodikk

I løpet av kick-off seminaret diskuterer hver enkelt næringsgruppe seg frem til 1-3 tema som de ønsker å se nærmere på. Innen utgangen av januar skal gruppa besøke en gård, arbeidsplass eller industri der tematikken er gjeldene. Målet er at næringsgruppa sammen med denne aktøren definerer et tema eller område med utviklings- eller forskningsbehov.

Videre arrangeres temabaserte prosjektverksted for hver enkelt næringsgruppe. Dette er en arena hvor næringsgruppa definerer aktuelle forskere, gårdbrukere, rådgivere, virkemiddelapparat og det offentlige. Disse skal sammen diskutere og videreutvikle idéer om nye forskningsprosjekt. Ambisjonen er en åpen, uformell og målretta arena som bidrar til økt samarbeid og etterspurte FoU-prosjekt. Kunnskapsbehov og idéer til nye FoU-prosjekt presenteres, problemstillingene videreutvikles, nye prosjektpartnere møtes og finansieringsmuligheter presenteres. Behov for ny forskning står sentralt, men enkelte tema kan også grense mot behov for rådgiving og formidling av eksiterende kunnskap.

Næringsgrupper 2019-2020:

  • Grønnsaker/bær/potet/frukt
  • Husdyr
  •  Klimasmart landbruk
  • Korn
  • Teknologi
  • Økonomi / driftsledelse

Grønn Forskning

Grønn Forskning Midt-Norge ble etablert i 2008, og er bredt forankret i det midt-norske jordbruket som involverer fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Målet er å gi bønder i regionen mulighet til å løfte opp relevante problemstillinger som kan løses gjennom forsknings- eller utviklingsprosjekter. Grønn Forskning bidrar med å tilrettelegge og koordinere dette arbeidet.

Les mer om Grønn Forskning