Gr%c3%b8nn%20Forskning%20bonden%20og%20forskeren.png (3)
Grønn Forskning | 18.11.20

Grønn Forskning styrker det norske landbruket

Hva skjer når bonden og forskeren møtes? Grønn Forskning ber bønder om å komme med forskningsbehov. Denne uka var over 70 deltakere samlet digitalt og fysisk for å finne gode forskningsprosjekter. Siden starten i 2008 er det forsket for 200 millioner kroner med bondens problemstillinger som utgangspunkt. Nå vil Bondelaget at modellen skal brukes over hele landet.

- Dette er den viktigste dagen av alle i Grønn Forskning. Det er i dag bonden og næringa skal bli hørt. De skal få komme med stort og smått av problemer de ser i sin hverdag. Så skal vi diskutere oss fram til de viktigste problemstillingene, som skal bringes inn mot forskningsaktører i det offentlige både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier prosjektleder Åslaug Hennissen for Grønn Forskning, som også er konferansier på Scandic Hell hotell under det de kaller for kickoff. 

Prosjektleder Åslaug Hennissen i Oi! Trøndersk Mat og Drikke leder Grønn Forskning.

Her kan du lese mer om Grønn Forskning.

- Vi har over 80 deltakere her. 35 fysisk og resten digitalt. Hotellet har vært profesjonelle på å tilrettelegge trygge møteomgivelser for oss og det er godt å kunne møtes fysisk også, sier Hennissen, og forteller at i februar skal Grønn Forskning ha en egen konferanse sammen med BGINN på samme sted med Frode Stang som konferansier.

- Vi vet at Nina Jensen fra Rev Ocean kommer og vi har invitert klimaministeren, fram til da skal vi jobbe godt med problemstillingene som kommer på bordet i dag, slik at vi lander på noen gode forskningsprosjekt, sier Hennissen.

En vellykket modell

- Grønn Forskning er med på å løfte grasrotas behov for forskning. Derfor er det viktig at bøndene er her i dag. Slik at de kan fortelle hva vi skal forske på i framtida. Denne modellen løfter behovet primærprodusenter har for å lykkes i enda større grad med sin produksjon. Her klarer vi å hente ut forskningsmidler og utviklingsmidler, og derfor burde vi hatt Grønn Forskning over hele landet, sier organisasjonsleder Ailin Wigelius i Trøndelag bondelag, som er en av deltakerne på Scandic Hell. Dette er det første møtet av flere som til slutt skal lande på noen få gode problemstillinger som skal havne på forskernes bord. 

Organisasjonssjef Ailin Wigelius deltar på Grønn Forskning kickoff og mener selve konseptet med at bonden og forskeren får møtes for å jobbe fram gode forskningsprosjekter er så bra at den bør brukes over hele landet. 

Kortreist mat er framtiden

Marit Nestande er bringebærprodusent og setter stor pris på å få diskutere på tvers av fag. 

- Praktiske problemstillinger som kan løftes til et prosjekt som forskerne kan ta tak i er viktig, og det å diskutere på tvers er veldig viktig, sier bringebærprodusent i Stjørdal Marit Nestande.  

- Det som er viktig for meg i dag er at det blir forsket på noe av det vi sliter med på gården. Jeg produserer gulrot og det er utfordringer med ugras, sopp og lagringsproblemer. Her trenger vi å komme videre med bedre løsninger enn det vi har i dag, sier bonde Jostein Solbu fra Ørlandet.

Leder Eva Falch i NTNU Food forum jobber med å utforme matpolitikken i EU og forsker på bærekraftige matsystem. Hun mener at vi kommer til å spise mer kortreiste framtida.

Bonde Jostein Solbu fra Ørlandet, leder Eva Falch fra NTNU Food forum og bringebærprodusent Marit Nestande fra Stjørdal er glad for å kunne møtes for å diskutere hvilke problemstillinger det bør forskes på for å skape en mer bærekraftig matproduksjon. Foto: Inga Frøseth Røssing, Bondelaget.

- Maten vi kommer til å spise i framtida vil nok være mer kortreist, mer sunn og kanskje mer sjømat. Det er mer og mer fokus på lokalmat i Trøndelag og det er bra. Forbrukerne er glad i de lokale matprodusentene, og oppdager at det er mye spennende mat som lages lokalt. Maten er med på å påvirke vårt klimafotavtrykk, og det må reduseres. I tillegg har bærekraftig mat med vår helse å gjøre og dyrevelferd. Det er viktig at vi klarer å bruke våre ressurser på en best mulig måte, sier Falch. 

 

Fakta om Grønn Forskning

Prosjekteier: Midt-Norsk Landbruksråd som består av Allskog, Bondelagene i Møre og Romsdal og Trøndelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag i Møre og Romsdal og Trøndelag, Felleskjøpet, Gartnerhallen, Gjensidige, Hoff SA, Landkreditt Bank, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura og TINE.

Prosjektleder: Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Grønn Forskning Midt-Norge ble etablert i 2008, og er bredt forankret i det midt-norske jordbruket som involverer fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Målet er å gi bønder i regionen mulighet til å løfte opp relevante problemstillinger som trenger forskning.