Matseminar 2023 Photo Wil Lee Wright 110A7107 CROPPED WEB
Tøndersk matmanifest | 09.08.23

Matregionen tas til nye høyder med oppgradert Matmanifest

Både ordførere, kokker, produsenter, reiselivsaktører, og mange andre aktører står samlet for å løfte matregionen Trøndelag til nye høyder under lanseringen av nytt Trøndersk Matmanifest

Trøndersk Matmanifest – sentralt i arbeidet med matregionen

Under Trøndersk Matfestival signerte hele 50 aktører det splitter nye Trønderske Matmanifestet, hvor åtte punkter som skal gi konkrete handlinger for hver enkelt aktør til å jobbe med lokal mat og drikke. Dette er en ny milepæl i arbeidet med matregionen, og ambisjonene er klare om at en ikke kan hvile på laurbærene i en europeisk matregion.

Siden slutten av 90-tallet er det jobbet målrettet med mat og drikke i Trøndelag, og i 2011 fikk regionen sitt eget Trøndersk Matmanifest, det første av sitt slag i verden. Dette har skapt et fellesskap som har vist hvordan mat og drikke er viktige verktøy for å utvikle en innovativ region.

Gjennom å aktivt jobbe med Trøndersk Matmanifest blir det enklere å jobbe konkret og å synliggjøre arbeidet utad. Matmanifestet skal være et verktøy som kan brukes aktivt av den individuelle aktøren eller samlet for å nå forskjellige mål, for eksempel egne vekststrategier, samfunnsoppdrag eller kommunikasjonsarbeid. Trøndersk Matmanifest kan brukes til å oppfylle FNs bærekraftsmål for den enkelte bedrift/organisasjon og Trøndelag samlet.

 

Det er ikke bare bare når over 50 personer skal signere samtidig.

En glitrende Britannia hall

Til slutt endte vi opp med 49 aktører som signerte Matmanifestet anno 2023 samtidig i Britannia Hall 2. august 2023. Ordførerkjedene glitret under lyset fra kameraene og scenen var fullstappet, men etter litt rigging fikk alle sammen plass og vi kunne signere i fellesskap.

En av de som signerte var Anne Borg, Rektor for NTNU. Matbransjen er viktig for NTNU og NTNU er viktig for matbransjen, både gjennom utdanning, forskning og innovasjon. Bærekraftighet og miljøhensyn er i sentrum hos de kommende generasjoner, og det er fint å se at NTNU tar dette på alvor også gjennom arbeid med mat og matproduksjon via både NTNU Food Forum og Trøndersk Matmanifest.


Aslaug Rustad, Daglig leder Oi! Mat og Drikke inviterer opp til signering av nytt Trøndersk Matmanifest. Anne Borg, Rektor ved NTNU signerer Trøndersk Matmanifest 3. august 2023. Foto: Wil Lee-Wright/Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

– Bærekraft er ett av områdene som Anne Borg erklærte at hun ville ha ekstra fokus på når hun tok over som rektor. Derfor er det ekstra fint at Borg selv kunne være med på den store fellessigneringen. NTNU har jobbet mye med å inkludere bærekraft i all utdanning, og bærekraftig mat er et viktig steg på denne veien, sier Eva Falch, 1. amanuensis NTNU og leder av NTNU Food Forum.

- Vi er derfor ekstra stolte over å være en del av det store samarbeidet og over å kunne re-signere Trøndersk Matmanifest.

Åtte løfter med fokus på matregionen

En arbeidsgruppe med representanter fra Trondheim Kommune, Trøndelag Fylkeskommune Statsforvalteren i Trøndelag og Oi! Trøndersk Mat og Drikke har gjennom det siste året jobbet med innholdet i det nye Matmanifestet og avholdt workshop og åpnet for innspill via andre kanaler. Resultatet av dette arbeidet var åtte tydelige løfter som la grunnlaget for hvordan vi skal jobbe sammen for å øke både kunnskapen om og bruken av trøndersk mat og drikke.

Løftene setter søkelys på ulike momenter i matregionen Trondheim.

Alle som ønsket å re-signere eller signere Matmanifestet for aller første gang fikk mulighet til dette under Matseminaret 2023

Mer informasjon og bilder

Mer informasjon om Trøndersk Matmanifest finner du på nettsiden tronderskmatmanifest.no

Bilder fra signeringen av Trøndersk Matmanifest og Matseminaret 2023 finnes på vårt Flickr Album: Matseminaret 2023.

Bildene kan benyttes fritt til ikke-kommersielt bruk og skal krediteres slik:

Foto: Wil Lee-Wright/Oi! Trøndersk Mat og Drikke