Is Laging Ok
Ung Matglede | 14.02.23

Vel blåst feiring av trøndersk Matmanifestdag 2023

Matmanifestdagen feires for å markere Trøndelag som matregion. Ungdomsskoler over hele fylket markerte den for å sette fokus på lokal matproduksjon. Det gjøres i samarbeid med videregående skoler med restaurant- og matfag, og næringsliv lokalt.

Målet er å gjøre dagen til en merkedag, og kjent blant den trønderske befolkning. Matmanifestdagen skal være et rekrutterings- og omdømmebyggende tiltak for fagområdet. Også et til tak for å snakke om Trøndersk Matmanifest, og samarbeidet i matregionen i skolen.

Ungdommene viser vei inn i framtidens matregion!

35 ungdomsskoler fra Rindal til Bindal har feiret og markert Trøndersk Matmanifestdag. Gjennom mat og helsefaget har elevene blitt kjent med lokale produsenter og trønderske råvarer. Elevene har planlagt, forberedt og servert måltider, og tilbakemeldingen er at det har vært mange fine matopplevelser.

Noen skoler inviterer gjester til lunsj, der elevene forbereder, tilbereder og spiser sammen med gjestene. Andre har valgt å gjennomføre markeringen gjennom mat og helsetimene som normalt med ekstra fokus på lokale råvarer og samtale rundt lokal matproduksjon.

Faget mat og helse er et viktig ledd i å skape en sterk matkultur i Trøndelag, og vise ungdommene hvilke karrieremuligheter som ligger i mat- og måltidsbransjen. Mange unge har sitt første møte med matlaging og råvarer i disse timene, og her legges et viktig grunnlag for videre interesse og matglede.

Vi oppfordrer alle ungdomsskolene i Trøndelag å sette inn matmanifestdagen i kalenderen for 2024: 7. februar / uke 6. 1.

  1. Benytt denne dagen til å snakke om, sette fokus på og gi ekstra oppmerksomhet til lokal matproduksjon, råvarer og matkultur.

  2. Nå kompetansemål i Mat og Helse faget gjennom å bruke lokale råvarer og få kunnskap om hvor maten kommer fra.

  3. Nå tverrfaglige mål i læreplanen; Bærekraft utvikling og livsmestring og folkehelse.

 

Aktuelt