Samisk Brett Med Kjøtt Og Samisk Bånd Syster
Samisk | 29.09.23

SYSTER: Om sørsamisk skolemat og matkulturarv til de unge!

Hva får du om du kombinerer den svenske skolemåltidsordningen med sørsamisk matkultur på tvers av grensene? Da får du det beste av to verdener. SYSTER-prosjektet vil tilrettelegge for sørsamisk mat på skolebenken til barne- og ungdomsskoleelever i både Norge og Sverige.

Tekst: Mai Løvaas/Oi Trøndersk Mat og Drikke. Forsidefoto: Wil Lee-Wright

 

Kjersti Monsen hos Oi! Trøndersk Mat og Drikke er prosjektleder på norsk side av SYSTER-prosjektet, som er en del av Interreg Sverige-Norge prosjektet. Hun har vært på samling i Østersund og ser fram til å jobbe mer med samisk matkulturarv for de unge.

-Det er faktisk framtiden vår som sitter på skolebenken, sier hun.

Kjersti Monsen i Oi! Trøndersk Mat og Drikke er prosjektleder på den norske siden av SYSTER-prosjektet. Foto: Silje Kolaas

Sørsamisk kunnskap om bærekraft sentralt

- Det at barne- og ungdomsskoleelever blir mer bevisste på hva vi har av samisk kulturarv - matkulturarv, tenker jeg er kjempeviktig. At de kan få bli kjent med lokale råvarer, som for eksempel det å bruke hele dyret, om måten rettene er bygd opp på, og å legge vekt på på de sørsamiske måltidene. Det handler om matsvinn og bærekraft. Den samiske kulturen forvalter maten og ressursene våre på en helt annen måte enn det vi klarer å sette fokus på, sier Monsen ettertenksomt.

- Vi har mye å lære!

I første fase skal prosjektet skje i de samiske forvaltningskommunene Røros, Snåsa og Røyrvik, i tillegg til fem kommuner i Jämtland, altså på svensk side. Det er også andre kommuner i Trøndelag som er interessert i dette prosjektet, fordi de også ønsker å legge mer vekt på skolemåltidet, og ha et nettverk for mat- og helselærere.

Torsta Naturbruksgymnasium, med samisk flagg på døra, er partnerskole i Syster-prosjektet.

Økt kompetanse om samisk kultur for mat- og helsefaglærere

Målgruppen for prosjektet er i første fase personalet og lærerne på mat- og helsefag. For at barna skal kunne lære, må lærerne kunne mer for å legge opp undervisningsmateriell, så her skal de lære alt fra samiske oppskrifter og å skjære ned hele dyr, til sørsamiske navn på stykningsdeler.

- Mat og helsefaglærere gjør en så fantastisk jobb ut ifra de rammene og forutsetningene de har i skolen. De fortjener å bli løftet fram. Vi skal samle oppskrifter og undervisningsmateriell sånn at de får en verktøykasse å plukke fra. Vi ønsker å støtte opp under arbeidet deres og gjøre arbeidshverdagen deres lettere, sier Monsen.

Statsforvalteren i Trøndelag er også med i prosjektet, og sammen med Kjersti Monsen i Oi! har de vært på studietur og kickoff av prosjektet i Østersund. Turen gikk til Torsta Naturbruksgymnasium, som er partnerskole og kanskje man kan si forbilde for det samiske skolematprosjektet. Prosjektmedarbeiderne var også på Odensalaskolan for å lære om logistikk på kjøkkenet for å få det varme skolemåltidet til å fungere.

Prosjektmedarbeiderne på kickoff og studietur på Torsta Naturbruksgymnasium i Østersund. Her er de på Odensalaskolan: Fra venstre Malin Andersson fra Torsta, daglig leder på Odensalaskolan, en barne- og ungdomsskole i Østersund, Rikard Backskog, prosjektmedarbeider fra Torsta og Beate Sørlie Ålmo, prosjektmedarbeider fra Statsforvalteren i Trøndelag, avdeling oppvekst.

Lære av svenskene og det varme skolemåltidet

- De er dyktige på det med lunsj i Sverige, og så har de jo skolemåltidet for alle elever. Der har vi mye å lære. På norsk side er vi gode til å strukturere ting og har en velutviklet undervisning om mat og helse. Og så har vi jo de samme utfordringene, at vi mangler materiell og at det er behov for mer kunnskap om samisk mat. Målet er å styrke fagkompetansen om det samiske inn i skolen, forteller Monsen.

SYSTER står for

Stärkt via samverkan

Yrkesstolthet

Samisk mat

Traditioner

Erfarenhetsutbyte

Rörlighet

 

Det ble jobbet med verdier og målsetting for Syster-prosjektet i Østersund

- Det blir spennende å gjøre dette prosjektet og å ha det samarbeidet over grensen med å få deres historie, parallellt med det settes fokus på vår historie her på norsk side. Vi ser at vi har mye til felles. Innenfor det samiske tradisjonelle miljøet er det tettere bånd, det flyter mer fritt over grensen mellom Norge og Sverige. Målet er å styrke lokal matkultur og samisk matidentitet uansett hvor man er i Sør-Sapmi! sier Monsen og smiler.

 

Her er en PDF du kan lese med mer informasjon om prosjektet

 

Aktuelt