Manifestasjon Lasse Berre 1200X650
Produsenter | 10.10.22

Hvordan ble Trøndelag en verdenskjent matregion?

Det var ett ord som gikk igjen på Trondheim Næringsforenings 'Manifestasjon' i Trondheim Spektrum fredag, om grunnen til at Trøndelag klatrer til topps som en viden kjent matregion: 'Samhaindling.'

Tekst og foto: Mai Løvaas/Oi! Trøndersk Mat og Drikke

 

Trondheim Næringsforening har et årlig arrangement kalt Manifestasjon. I år var temaet 'Trøndelag, en matregion i verdensklasse - Hva kan andre næringer lære av det?

Det egentlige temaet som kom fram gjennom dagens foredragsholdere var heller, Trøndelag, en matregion i verdensklasse - hvordan i all verden kom vi hit og hva skulle til for at vi klarte det?

Det var to ord som gikk igjen blant de som snakket fra scenen og hadde 'kjøkkenpraten' med konferansier Arne Hjeltnes, og det var 'fantastisk' om maten, og 'samhaindling' om hva som skulle til for at trønderne klarte det. Til og med Hjeltnes klarte å si ‘samhaindling’ på trøndersk. 

Se hele programmet fra Manifestasjon HER.

Mye har skjedd i Trøndelag

Trondheim, en by med tre Michelinstjerner og flere andre restauranter med omtale i Michelinguiden. Utdelingen av de nordiske Michelinstjernene i 2020,, Diane Dodd fra IGCAT på besøk på Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim i 2019 hvor hun kalte det ‘probably the best food festival in Europe,’ utnevnelsen av Trondheim og Trøndelag til European Region of Gastronomy 2022. Det blir Oste VM i 2023, europeisk Bocuse d’Or i 2024 og det blir Ski VM i 2025 med stort fokus på trøndersk lokalmat. De gode omtalene om Trøndelag som matregion – over 70 i artikler fra internasjonal presse – og de store arrangementene, ja de ruller inn.

Samhandling. Samarbeid.

Aslaug Rustad, Tore O. Sandvik og Roar Hildonen på scenen med konferansier Arne Hjeltnes med 'kjøkkenpraten' fra scenen under Manifestasjon, organisert at Trondheim Næringsforening. 

Roar Hildonen ble intervjuet på scenen med fylkesordfører Tore O. Sandvik og Aslaug Rustad fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke på scenen, og var tydelig på hvorfor vi har klart det i Trøndelag.

- Folk i bransjen i Oslo ser til oss i Trøndelag og sier, dette hadde vi aldri fått til i Oslo, vi kan ikke samarbeide, sier Hildonen.
Sandvik og Hildonen pekte også på at dette ikke er noe som har kommet over natta.

- For 20 år siden så vi allerede hva vi satt på av råvarer og kvalitet. Jeg husker sa ja til alt av arrangement for å vise fram det vi har å by på i Trøndelag. Nå er det som en ketchupflaske man rister på og så kommer alt ut samtidig, sier Hildonen.

- I hele fylket har vi perfekte vekstforhold i forhold til råvarene. Det var som om vi var nødt til å oppdage oss selv, sier Sandvik.
Aslaug Rustad snakker om kraften det var å samle de ulike og mangfoldige matregionene i Trøndelag.

- For ti år siden på Trøndersk Matfestival oppdaget vi at stimlet folk rundt teltene til regionene der det var servering. Det var for eksempel mye mer folk og aktivitet ved teltet til Den Gyldne Omvei på Inderøya og Rørosteltet enn de teltene som ikke var samlet regionvis. Folk kom dit for å få en smak av Røros, en smak av Inderøy, midt i Trondheim. Vi skjønte at her var det noe og at vi måtte bygge regionene, og det har vi jobbet med suksessivt og veldig målrettet med på festivalen over mange år. Mange av serveringsstedene i regionene, for eksempel, visste ikke hvem som var lokalmatprodusentene rundt der de holdt til. Det er noe som tar tid, å koble produsentene på de serveringsstedene som er rundt, sier Rustad.

Daglig leder Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke snakket om hvordan Trøndersk Matfestival har utviklet seg gjennom årene

Trondheim og Trøndelag har fått mye internasjonal omtale

Lasse Berre holdt et foredrag om hva som kjennetegner Trøndelag som matregion, og snakket om jordsmonn, geologi og vekstforhold i Trøndelag:

- Noen fikk utdelt veldig gode kort for 300-400 millioner år siden, sa han.

Berre forteller også at han var i New York for litt siden, og kom i snakk med et par som ville reise til Trondheim på grunn av maten. De hadde sett Netflix-serien Chef’s Table, om restauranten Fäviken i Sverige, ‘i det som må kunne kalles Øst-Trøndelag, sier Berre. Det ble fortalt at mye av grunnen til suksessen var at han kunne servere verdens beste sjømat tatt opp fra havet bare tre timer unna. Nettopp i Trøndelag.

Petra Sestak fra Trøndelag Reiseliv fortalte at via de artiklene som har stått på trykk i internasjonale aviser og tidsskrifter har de nådd ut til 80 millioner mennesker.

- Det hadde kostet 10 millioner i annonsering. Isteden investerte vi en halv million og har fått masse verdi. Nå som vi er skikkelig i gang er det veldig viktig at vi fortsetter, at vi holder fast ved dette, sier hun.


Lasse Berre viser til at Trondheim og Trøndelag som matregion har blitt skrevet om i 79 artikler og alle omtaler er positive

Trøndelag - en region med mange muligheter

Det har skjedd mye samhandling. Mellom næring og bedrifter i Trondheim og Trøndelag, små og store lokalmatprodusenter, matvarekjedene, reiselivet, festival- og arrangementskomiteer, fylkeskommune og kommuner, Innovasjon Norge, gjennom forskning og utvikling ved NTNU, gjennom historiefortelling og systematisk jobbing og oppfølging gjennom mange år.

Og så ivrige trøndere da.

- Dere trøndere er overalt! sier Anita Krohn Traaseth, tidligere leder i Innovasjon Norge og styreleder i Bocuse d’Or Norge.

- Jeg går på innovasjonsseminar, der er Tore O og taler sin sak på en så god måte at man blir partiblind, jeg går på forskningsseminar der er Toril Hernes fra NTNU. Hvor enn jeg går er det trøndere med. Jeg tenker jo dere er der dere er fordi dere er så gjestfrie, varme og trivelige sier hun.

Traaseth er styremedlem i Euopean Innovation Council og kan fortelle at EU ser etter lederskap for det grønne skiftet. Hun påpekte viktigheten ved å lede, ikke bare administrere, og at det som fra Copenhagen Institute for Future Studies blir sett på som nøkkelkompetanse er kreativitet, empati og kritisk og strategisk tenkning.

- Trøndelag som en region med NTNU og mye teknologisk kunnskap gjør at dere kan få et konkurransefortrinn om mulighetene utnyttes, sa hun.

Anita Krohn Traaseth forteller om trendene i Europa og om hvordan Trondheim og Trøndelag kan sikre seg konkurransefortrinn

Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheim, påpeker at andre regioner kan lære av arbeidet Trøndelagsregionen har gjort.

- Samarbeid på tvers av sektorer, det at vi unner hverandre suksess, det at vi har hårete mål i langsiktig satsning – og at vi har stått løpet ut. Det er samhandlingen som har fått oss dit vi er i dag, sier hun.

Aktuelt