Workshop Bula Festivalmat

Interreg

Mat og drikke langs Nordens Grønne Belte

Mat og drikke blir stadig viktigere for regional utvikling og vekst. Regionene Trøndelag, Jämtland og Västernorrland har gått sammen om en satsing for å utvikle små og mellomstore bedrifter som jobber med måltidsturisme. Dette er tre sterke regioner der opplevelser innen måltidsturisme er en viktig del i den strategiske forankingen.

Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet og sysselsetting for bedrifter i bransjen gjennom økt kompetanse.

Prosjektperiode: 2018-2021

Prosjektet skal blant annet:

  • Skape et digitalt kunsskapssenter for utdanning, nettverk, idé- og erfaringsutveksling.
  • Utvikle nye digitale metoder for kompetanseutvikling 
  • Øke andelen lokalmat ved arrangementer i regionene
  • Utforme en tydelig felles visjon og historie

Prosjektet er i regi av Interreg Sverige-Norge og er gjort mulig gjennom støtte fra Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Region Jämtland-Härjedalen og Region Västernorrland.

På norsk side deltar Oi! Trøndersk Mat og Drikke, Matnavet på Mære, Rørosregionen Næringshage/Rørosmat og Trøndelag Reiseliv.

På svensk side drives prosjektet av Torsta AB og Leader Höga Kusten. 


Les mer på prosjektets hjemmeside: http://matochdryck-ngb.com/

Framtidas festivalmat

Hva er bra festivalmat? Kokker, produsenter og festivalarrangører langs Nordens grønne belte tok utfordringen. I løpet av noen intense timer kokte de sammen både nyskapende matretter og forretningsmodeller for håndholdt mat.

Les atrikkel

Samarbeidspartnere