Oi Skivm (2)
Opplevelser | 29.06.23

Oi! Trøndersk Mat og Drikke + Ski-VM = Sant

I februar 2025 skal Ski-VM arrangeres her i Trondheim. I 12 dager skal byen vår være vertskap for det som nok er ti-årets største arrangement i sportsverdenen i Europa. Ikke bare skal vi ønske over 700 utøvere velkomne, men byen som en helhet skal være vertskap for 250 000 besøkende som inviteres inn til en stor folkefest.

Er det noe vi har erfaring med her i Oi!, er det nettopp det å ønske mange velkomne inn til Trøndelag og til Trondheim. Det er derfor med stor glede vi har signert en samarbeidsavtale med SPOR, Ski-VMs møteplass for bedrifter.

- Ski-VM er et stort arrangement av internasjonal interesse, som vil bidra til at flere får øynene opp for regionen og for Trondheim. Selvfølgelig er det da viktig at Oi!, som har som rolle å bidra til økt verdiskapning innenfor matsektoren, er med på å bygge opp under denne folkefesten sier daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke, Aslaug Rustad.

- Allerede i 2015 signerte Ski-VM Trøndersk Matmanifest, som bidro til å forme arrangementet også på matsida. Vi gleder oss nå til å koble lokale mat og drikkeprodusenter inn mot Ski-VM, for å bidra til å løfte arrangementet ytterligere.

Ansatte i Ski-VM og Oi står forran et skilt
Fra venstre: Aslaug Rustad, Patrik Jemteborn, Monica Harsvik, Brit Melting, Truls Torvik

En uforglemmelig folkefest

Ski-VM har satt seg som mål å skape en uforglemmelig folkefest og lage tidenes mest bærekraftige Ski-VM. Som arrangør av Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen har Oi! lang erfaring med å skape store arrangement som gir liv og røre i byen og som setter fokus på Trøndelag som matregion.

– For Oi! Trøndersk Mat og Drikke er det viktig at vi kobler oss på store arrangement som skjer i regionen sier Rustad. – Dette er med på å bygge merkevaren Trøndelag som landets mest spennende matregion nasjonalt og internasjonalt, og så er det jo en flott å rettesøkelyset mot vintervakre Trondheim.

Bærekraftighet i sentrum hos begge parter

Ski-VM har satt seg som mål å være tidenes mest bærekraftige Ski-VM, rett og slett å sette en ny standard innenfor sitt felt. Klima og miljø er viktige aspekter, men også den sosiale bærekraftsdimensjonen er i sentrum.
For oss i Oi! er et selvfølgelig viktig at vi fortsetter jobben med bærekraftig matproduksjon og matkonsum og tar dette inn til våre samarbeidsaktører. - Dette handler ikke bare om å benytte seg av kortreist mat og drikke, men også utvikle håndholdte matkonsepter for større arrangement, som vi ønsker å jobbe videre med sammen med Ski-VM.

Et matnettverk til nytte for alle

Med sin lokale tilstedeværelse over mange år har Oi! et bredt nettverk med mange produsenter i stor og liten skala som leverer bærekraftig, korteist lokalmat og lokalprodusert drikke. Denne spesialkjennskapen til lokale aktører gir oss mulighet til å være en døråpner mot større arrangement, for lokale produsenter kan dette være ekstremt viktig. Derfor er det så fint at når vi nå skal ha kick-off på vårt matnettverk på Frosta 5. oktober, kan invitere med oss vår nye samarbeidspartner slik at de ikke bare kan bli kjent med aktørene i regionen, men også få presentere sitt matkonsept.

- Vi gleder oss til folkefesten, til tidenes Ski-VM, hvor besøkende og turister også oppleve det beste Vinter-Trøndelag har å by på, både av skiprestasjoner, men selvfølgelig også fantastisk god mat og drikke avslutter Rustad.

Aktuelt