Langsiktige samarbeidspartnere løfter matregionen videre

Oi! sin ambisjon er at Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen skal være de beste i sitt slag i Europa. Intet mindre. For å lykkes med det, trenger festivalene samarbeidspartnere med langsiktig perspektiv. Oi! er veldig glade for å ha med private og offentlige aktører, som gjennom et langsiktig samarbeid løfter matregionen videre.

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har vært hovedsamarbeidspartner for Trøndersk Matfestival siden festivalen første gang ble arrangert i 2005. Banken var også en viktig støttespiller da pandemien i 2020 medførte at festivalen ikke kunne samle 200.000 publikummere i Trondheim. Løsningen ble Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg, som inviterer publikum hjem til produsentene rundt om i hele Trøndelag. Gjennom samfunnsutbytte bidrar banken til å skape lokale møteplasser og stimulere til samarbeid – og slik skape verdier for Midt-Norge – sammen får vi ting til å skje!

Les om samfunnsutbyttet her.

Fra og med 2023 er SpareBank 1 SMN hovedsamarbeidspartner for Trøndersk Matfestival, Bryggerifestivalen og Et sted nær deg - Gjennom hele året!

REITAN

Da pandemien var på det heftigste, og de nasjonale støtteordningene for publikumsåpne arrangement lot vente på seg, tok REITAN AS kontakt. De ønsket å støtte Oi! i arbeidet med å videreutvikle festivalene og Trøndelag som matregion. I dag er Britannia, Rema 1000 Midt-Norge og E.C Dahls Eiendom, som alle er heleide av REITAN AS, viktige aktører i samarbeidet med Oi!.

Les mer om REITAN som det mest verdidrevne selskapet her

REITAN AS er hovedsamarbeidspartner for Trøndersk Matfestival, Bryggerifestivalen og Et sted nær deg - Gjennom hele året!

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har vært med siden oppstarten av Oi! i 2005. I tillegg til å være den største eieren i selskapet, bidrar fylkeskommunen med regionale utviklingsmidler i prosjekter som videreutvikler Trøndelag som landets viktigste mat- og opplevelsesregion.

To av disse prosjektene er Trøndersk Matfestival og Et sted nær deg - Gjennom hele året! Trøndersk Matfestival er en viktig salgsarena for mat- og drikkeprodusenter i stor og liten skala.

Innovasjon Norge

Fordi festivalen er en av landets regionale matfestivaler, får den støtte fra Innovasjon Norge, gjennom Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og utvikling. Les mer om hvordan Innovasjon Norge støtter bærekraftig matproduksjon her 

Trondheim kommune

Historien viser at Torvet i Trondheim alltid har vært en viktig salgsarena for mat og drikke. Under utgravningene som ble gjort før Torvet ble nyrestaurert, fant arkeologene blant annet en soyakrukker, og en samisk kniv fra 1400-tallet.

Trondheim kommune bidrar med støtte til Trøndersk Matfestival. I 2022 vedtok Trondheim kommune sin matstrategi.

NTE

NTE er et viktig selskap i Trøndelag. Gjennom produksjon av ren fornybar energi og utbygging av fiberbredbånd, får trønderne lynraske kommunikasjonsmuligheter. NTE bidrar til å innfri FNs klimamål nr 7, ren energi for alle, ved modernisering og digitalisering av strømnettet. Les mer om NTE her.

NTE støtter Et sted nær deg - Gjennom hele året!