Matriket Midt | 20.01.21

Signering Trøndersk Matmanifest

Ønsker dere å signere Trøndersk Matmanifest? Det er intensjonsbasert, det vil si at det er opp til aktørene som signerer, hva de vil legge i det. Hva vil dere?

Å signere innebærer at aktørene forplikter seg til å jobbe etter intensjonene i matmanifestet – både i hverdagen og når det skal legges strategier og planer. Ved å signere sier du at bedriften vil bidra til å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg fra hav til høgfjell. Det innebærer også å bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse. Noen fokuserer på ett eller noen punkt, noen jobber med alle punktene i sitt arbeid. Men dere må ta en intern runde på hva en slik signering vil si for dere, hva dere gjør i dag og hva dere ønsker framover. Hvordan skal det bli synlig hos dere at dere jobber med Trøndersk Matmanifest?


Det er altså ikke bare festmaten som skal trekkes fram. Hverdagsmaten er like viktig, og i Trøndelag fins det gode råvarer som gir matglede på en helt vanlig tirsdag også.
Matmanifestet gjelder for et mangfold av grupper; her er det rom for barnehager, eldresenter og idrettslag. 

Oi! Trøndersk Mat og Drikke kan gjerne ha dialog og gi innspill/erfaringer fra andre. Når dere er klare for å signere, ordner Oi! det praktiske og lager selve manifestet som signeres. Finn gjerne en egnet anledning der vi sammen kan skape oppmerksomhet rundt signeringen.