Tverrfaglig uke - Matfestival i skolen

"Mat og måltid i mitt nærmiljø"

Matfestival i skolen - En tverrfaglig uke

Dette undervisningsopplegget strekker seg over en uke og omfavner alle fag. 

 

Uka tar utgangspunkt i Overordnet del av Læreplanverket og Læreplanens Tverrfaglige tema

Hva er tverrfaglige temaer?

 

Tverrfaglighet

Denne uken skal elevene presentere et produkt, tjeneste, råvare eller produsent rundt mat og måltid. Oppgaven er åpen slik at elevene selv kan ta aktive valg rundt hva, hvordan og hvorfor de gjør slik de gjør. 

Tittelen på uka er

Mat og måltid i mitt nærmiljø 

Mat og måltid handler om så mye. Det handler om råvarene, produsentene, ulike jobber og selve måltidet vi deler sammen. Hva finnes i vårt nærmiljø? Hvordan vil du vise frem hva vårt nærmiljø har å by på?  

 

Plan for uka

Forarbeid

1. Sende hjem foreldreskriv og skjema til foresatte
Det er ønske med et tett samarbeid med hjemmet og nærmiljøet. Foresatteskrivet er for å inkludere og legge til rette for samarbeid med hjemmet og nærmiljøet. 

Forarbeid foreldreskriv.docx

Ditt bidrag som foresatt.docx


2. Høre hvilke elever som ønsker å være med i mediagruppen?
I løpet av uken ønsker man at ca 4 elever er mediagruppa. Denne gruppen filmer, lager reportasjer og tar bilder fra uka. Slik at man kan vise til andre arbeidet som blir gjort i løpet av uka. OBS! Sørg for at dere har en oversikt over hvilke elever det er greit og ta bilde/film av. 

Forarbeid Mediegruppa.docx

3. Det er ønskelig med besøk i løpet av uken. Ta kontakt med foresatte som ønsker å bidra.


4. Framføring på dag 5. Skal dere ha noen gjester? 

 

Oversikt over uka

 Dag 1  Dag 2  Dag 3  Dag 4  Dag 5

Forarbeid elever

Inndeling i grupper

Aktiviteter for å styrke gruppene

Samarbeidskontrakt

Oppdraget

Valg

Innhente informasjon

Hva, Hvordan og hvorfor?

Besøk av foresatte eller andre fra nærmiljøet

Utflukt

Besøk fra foresatte eller andre fra nærmiljøet

Utflukt

Ferdigstille

Framføring

 

Dag 1
Dag 1 kan gjerne gjennomføres i uken før man starter på dag 2-4. Dette for å sette i gang tankeprosesser til elevene og for å få bedre tid til selve forarbeidet. 

Forarbeid: 
Elevene skal fylle ut forarbeid  (Her bor jeg)
Etter gjennomført forarbeid kan dere ta en tur i nærmiljøet sammen for å kartlegge.
“Her bor jeg” kan gjerne gjennomføres noen dager før man starter på oppstart og resten av opplegget. 

Her bor jeg.docx

Inndeling i grupper

Etter at elevene har gjort forarbeidet skal de deles inn i grupper. Her er det viktig at de får være med noen de samarbeider godt med og er sosialt trygg på. Ta utgangspunkt i hva de ønsker å jobbe med denne uka. Lag en oversikt sammen i klassen og få fram alle mulighetene for uka. 

Aktiviteter for å gjøre gruppa trygg sammen

Aktivitet 1: Velg fra viften. 

Skriv ut og klipp opp. Gruppa sitter sammen. En og en trekker en lapp og spør deretter de andre på gruppa om spørsmålet på lappen. Hensikt med øvelsen er at gruppa skal bli bedre kjent med hverandre. 

Velg fra viften.docx

Aktivitet 2: Strandet på en øy. Gruppa sitter sammen. Har arket "strandet på en øy" foran seg. Hvert gruppemedlem forklarer hvilken gjenstand de ville at meg seg på en øde øy og hvorfor. Deretter forklarer de hvilken gjenstand de absolutt ikke ville hatt med seg og hvorfor. 

Strandet på en øy.docx

Aktivitet 3: Hva står team for? Gruppa fyller ut arket under. Hensikt er å lage en felles plattform for teamet. 

Hva står TEAM for.docx

 

Dag 2

Samarbeidskontrakt.

Gruppa starter dagen med å fylle ut en samarbeidskontrakt. 

Samarbeidskontrakt.docx

 

Utdeling av oppdraget

Oppdraget.docx

 

Idefase og valg

Gruppene skal igjennom en idefase før de tar et valg over hva de vil jobbe med denne uka. 

1. Alle gruppemedlemmene for utdelt post-it lapper. i 2-3 min skal alle i gruppa skrive ned så mange ideer på hva de kan jobbe med rundt mat og måltid denne uka. Hva vil de vise fram?

2. Hvert gruppemedlem leser opp sine ideer. Deretter sorterer gruppa ideene som er like. 

3. Hvert gruppemedlem velger 2-3 av ideene de ønsker gruppa skal gå for. 

4. Hvert gruppemedlem argumenterer deretter for den ideen de ønsker gruppa skal jobbe med. 

5. Gruppa velger hva de skal presentere på dag 5. 

6. Innhente informasjon

 

Dag 3

Mat og måltid i mitt nærmiljø - Hva, Hvordan og Hvorfor?

Gruppa fylle ut skjemaet under. Dette blir planen for hvordan deres stand skal være på festivalen? Hva rundt mat og måltid ønsker de å vise frem? 

Hva Hvordan Hvorfor.docx

Utflukt 

Besøk av foresatte eller andre som vil vise noe rundt mat og måltid. 

 

Dag 4

Jobbe med skjemaet "Hva, Hvordan, Hvorfor?". 

Arbeid med ferdigstilling av stand til festival. 

Utflukt 

Besøk av foresatte eller andre som vil vise noe rundt mat og måltid. 

 

Dag 5

Arbeid med ferdigstilling av stand til festival. 

Selve festivalen.