Toppbilde Oidagen 2023

Fremtidens mattrender - hva spiser vi i 2030?

Nysgjerrig på hva som serveres på framtidens matfat og hvordan det kan angå deg? 

Tema er Framtidens mattrender – hva spiser vi i 2030?

I samarbeid med SpareBank 1 SMN, Agritech Cluster og EGGS Design inviterer Oi! Trøndersk Mat og Drikke til Oi!-dagen 2023. Jeanette K. Mortensen kommer fra EGGS i København for å fortelle oss om hvilke megatrender og trender som vil påvirke framtidens matindustri og hvordan det kan påvirke deg som aktør i bransjen. Vi får høre om nye krav fra EU, og eksempler på bedrifter og forskning i Trøndelag som møter framtidens forbrukere. Hva blir viktig for oss som produsenter, innkjøpere og festivaler?

Tid:
18. april kl 09.30 - 15.00

Sted:
Store Auditoriet, SpareBank1 SMN  

PROGRAM

Fremtidens mattrender - hva spiser vi i 2030?

Kl 09:30 Ankomst Sparebank1, mulighet for kaffe/te og litt å spise.

Kl 10:00

Velkommen til Oi!-dagen!
Daglig leder Aslaug Rustad, Oi! og Director Elisabeth Skuterud, EGGS

Framtidens mattrender – hva spiser vi i 2030?
Creative Leader Business Design Jeanette Kæseler Mortensen, EGGS

I 2050 vil planeten være bebodd av 9,8 milliarder mennesker. Vi vil trenge 2 planeter som jorden hvis vi fortsetter å levere og spise mat slik vi gjør i dag. Det regnestykket går ikke opp. Inflasjon og stigende priser legger press på matprodusentene og krisestemningen for tiden tilsier at vi må endre metodene for matforsyning. Vi skal se på hvilke megatrender og trender som påvirker fremtidens matindustri og hvordan det kan påvirke deg som aktør i bransjen i Trøndelag. For ja, det kommer hit også!

Europeiske rammebetingelser for matsektoren – et veikart
1. amanuensis / leder NTNU Food Forum Eva Falch, NTNU

Hvordan kan trønderske mat- og drikkeprodusenter møte framtidstrendene, og hvilke EU-krav vil de møte i årene som kommer? Hvilke EU-krav vil trønderske produsenter møte i 2030? Hvilke endringer må produsentene gjøre for å imøtekomme kravene?

Case: The Farm Society
Daglig leder og medeier Cathrine Vik-Pedersen, Plant Tech

Plant Tech AS er et tidligere agritech selskap som i dag er en fullverdig matprodusent med gartneri på Øvre Nyhavna i Trondheim. Under varemerket The Farm Society produserer selskapet bladgrønnsaker og urter for 40+ restauranter, hoteller, kantiner og catering i Trondheim og har nylig inngått grossistavtaler med nasjonal distribusjon. The Farm Society er klassifisert som et hyperlokalt Gårdsbruk med eget gårds- og bruksnummer, det første i sitt slag i Norge!

Paneldebatt - Framtidens mattrender

Økonomisk konjunkturer, investeringer og bærekraft – hvordan ser framtida ut? Hva er viktig innkjøpere i 2030? Hva betyr dette for produsenter og festivaler?

I ordskiftet ledet av Nils Heldal, Framom, deltar Anja Gotvasli, SpareBank 1 SMN, Asgeir Johansen, ASKO Servering, Cathrine Vik-Pedersen, Plant Tech, Eva Falch, NTNU, Jeanette K. Mortensen, EGGS og Vidar Àndersen, REMA 1000.

Kl. 12:30 Lunsj med lokale råvarer
Banksalen Restaurant

Kl. 13:30 Framtidens mattrender – faglig program fortsetter

Hvordan kan forskning på mat og drikke bidra?
Forskningsleder Kirsti Greiff, Sintef Ocean

For å lykkes med omstilling i distriktene, hva har kvinnelige lokalmatgründere å si?
Seniorforsker Maja Farstad, Ruralis og Mai Løvaas, Oi!

Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Ruralis er norske partnere i et storstilt EU-prosjekt som lanseres i disse dager: GRASS Ceiling. Prosjektet skal forske på kvinnelige gründere innen jordbruk og lokalmatproduksjon i Trøndelag.

Trøndersk Matmanifest inn i framtida
Prosjektleder Kristine Rise, Oi!

Trøndersk Matmanifest ble første gang laget i 2011, og var det første av sitt slag i verden. Det har fungert som et felles utgangspunkt i arbeidet for matregionen, og har gjort at ulike aktører har blitt omforent og ser i samme retning. Nå ser vi at Trøndelag har nådd mange av målene i Trøndersk Matmanifest og er klare for en ny fase i arbeidet.

Hvordan rigger vi oss videre for en styrket mat- og drikkeregion i 2030? 
Daglig leder Aslaug Rustad, Oi!

Hva jobber vi med i Oi!? Samarbeidsbasert utvikling for matregionen Trøndelag. Etablering av et matnettverk. 


15:00 Avslutning fagdag

Jeanette Kæseler Mortensen

Designer «by heart», utdannet i statsvitenskap med bakgrunn fra Instituttet for Fremtidsforskning i København. Hun startet som kreativ leder i Business Design hos EGGS Design i feb. 2022. Der fikk hun koblet sammen sin kunnskap, kompetanse om framtiden og kreativitet for å innovere og hjelpe bedrifter med å forme en bedre framtid. 

Eva Falch

Underviser og forsker innenfor matvitenskap og leder den flerfaglige matsatsingen NTNU Food Forum. Hun sitter i ledelsen av European Food Forum og har også andre internasjonale og nasjonale og verv. Hun har lang erfaring med forskning og innovasjon i mat- og ingrediensindustri, og en doktorgrad innenfor bioteknologi og utnyttelse av marine ressurser fra NTNU. 

Cathrine Vik-Pedersen

Daglig leder og medeier i Plant Tech AS, et tidligere agritech selskap som i dag er en fullverdig matprodusent med gartneri på Øvre Nyhavna i Trondheim. Under varemerket The Farm Society produserer selskapet bladgrønnsaker og urter horecamarkedet i Trondheim og har nylig inngått grossistavtaler med nasjonal distribusjon.

 

Nils Heldal

Ukentlig leder i det nystarta reklamebyrået Framom. Nils har lang erfaring som journalist og som konsulent/leder i kommunikasjonsbransjen.

Anja Gotvasli

Leder for landbruksavdelingen i Sparebank 1 SMN, utdannet agronom og har en mastergrad i økonomi fra NMBU. Hun tok over heimgården Viset i 2007, og driver der produksjon av korn og skog. Landbruket er en viktig bransje for Sparebank 1 SMN, og den nest største bransjeporteføljen i banken. Banken bidra i stadig sterkere grad til en bærekraftig utvikling med tanke på økonomi, klima og velferd for tobeinte og firebeinte.

Asgeir Johansen

Markedssjef Servering på ASKO Midt-Norge, og jobber med salg og markedsføring for kunder innen storhusholdning og servicehandel fra Røros i sør, til Hamarøy nord for Bodø. ASKO er ledende innen bærekraftige transportløsninger, og har gode planer for å bli den valgte leverandøren for fremtidens drivere av serveringssteder i regionen vår.

Vidar Andersen

Reggionsdirektør for REMA 1000 Midt Norge. Vidar har ansvar for over 30 % av all mat og drikke som selges i en dagligvarebutikk i Midt Norge. Han er utdannet kokk, og har vært kjøkkensjef før han ble Kjøpmann ved REMA 1000 Kyrksæterøra som varte i over 14 år. Vidar avsluttet som Kjøpmann for å bli rektor for REMA-skolen for så de siste 7 år jobbet som regionsdirektør i Midt Norge.

Kirsti Greiff

Forskningsleder ved avdeling Fiskeri og ny biomarin industri i SINTEF Ocean og tilknyttet forskningsgruppen Matteknologi og energi. Hun har doktorgrad innen bioteknologi, og har spisskompetanse på matteknologi, matprosessering og produktutvikling. Hun har ledet og deltatt i prosjekter innen bærekraftig matproduksjon, saltreduksjon, holdbarhet, kvalitet og økt bruk av restråstoff.

Maja Farstad

Seniorforsker/forskningsleder med doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hennes forskning sentrerer seg primært rundt perspektiver, beslutninger og praksiser på mikronivå, innen områder som jordbruk, lokalsamfunnsproblematikk og lokal styring. Maja leder den norske delen av EU-prosjektet GRASS CEILING, som skal forske på kvinnelige gründere innen jordbruk og lokalmatproduksjon.

Mai Løvaas

Jobber med kommunikasjon i Oi, og har nylig skrevet masteroppgave i global helse om kvinnelig entreprenørskap innen sanking og lokale råvarer i Afrika. Hun er Living Lab co-lead i prosjektet GRASS Ceiling.

Kristine Rise

Jobbet med prosjektledelse og kommunikasjon i Oi! siden 2015. Prosjektene omfatter både rekruttering til restaurant- og matfag, mat og reiseliv, skolemåltid, mat på arrangement, samt gjennomføring av Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen.

Aslaug Rustad

Daglig leder i Oi!. Oi! sin visjon er å skape «mersmak og merverdi» for Trøndelag som matregion, produsenter og samarbeidspartnere. Det betyr at etablering av et matnettverk skal bidra til økt lønnsomhet for medlemmene i klynga, og at utstillere på Trøndersk Matfestival skal få landets beste salgsarena for sine produkt og matopplevelser. Aslaug har studert på NMBU, og har kjernekompetanse innen konseptutvikling og merkevarebygging fra Orkla og Nidar.