Matfest 2023 Photo Wil Lee Wright 110A8362
Trøndersk matfestival | 09.08.23

Vel overstått Barnas Sjømatfestival og takk til alle samarbeidspartnere

I helgen gikk Trøndersk Matfestival av stabelen og vi setter ordentlig fokus på sjømat og barn her i Trøndelag.

I flere år har vi i Oi! Trøndersk Mat og Drikke samarbeidet med Sjømat Norge for å få til så mange flotte barneaktiviteter under Trøndersk Matestival. Sjømat Norge bistår både med bemanning av ungdommer, støtte til råvarer og tekniske tilrettelegginger på arealet. Midlene vi får fra Sjømat Norge er gitt via deres medlemsbedrifter som ser viktigheten av å fokusere på fremtidige generasjoner - fremtidas sjømatkonsumenter Sjømat Norge har i alle år vært pro-aktive, og satsingen deres gjør det mulig å lage mange spennende aktiviteter for barn og unge i samarbeid med ulike aktører.

Foto: Wil Lee-Wright/Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

- Norge er en sjømatnasjon, derfor er det en plikt for oss som driver produksjon å lære barn og unge om hvordan en kan lage enkle og gode retter av sjømat. Vi setter stor pris på at vi kan få til dette sammen med Trøndersk Matfestival, sier Øyvind A. Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge.

Sår frø for årene som kommer

- Dessverre så er vi langt unna kostholdsrådene om å spise sjømat minst 2-3 ganger i uken i Norge. I dag spiser en 8. klassing mer smågodt i uken enn sjømat. Å få unge til å bli spise mer sjømat er derfor er svært viktig fortsetter Haram.

Støtten fra Sjømat Norge har gjort det mulig for oss å sammen lage en Barnas Matfestival hvor vi kan ha fokus på nettopp det å få unge til å spise mer sjømat. Dette gjør vi gjennom å koble kunnskapsmiljø opp mot de praktiske matfagene, slik at barna først kan få lære om havet og livet der. Før de deretter kan lage sine egne sjømatmåltider med god veiledning fra alle våre utstillere. Denne koblingen er unik og ekstremt viktig når det kommer til det å legge grunnlaget for fremtidens sjømat-elskende generasjon.

Foto: Wil Lee-Wright/Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

- Når man jobber med råvarer og formidling på denne måten kan barn får benytte hele sanseapparatet. De får en unik erfaring med råvarene som gjør til at de husker opplevelsen bedre. Og som vi selvfølgelig håper inspirerer til mer bruk av sjømat i hverdagen også, sier fesitvalleder Brit Melting.

Vi håper at vi er med på å så et lite frø for videre utdannelse og kanskje til og med en karriere innenfor sjømatnæringen.

Foto: Wil Lee-Wright/Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

Vi retter derfor en ekstra stor takk for innsatsen til:

 • Sjømat Norge
 • Bjørøya
 • Lerøy
 • Hitra Mat
 • Akvarium fra NTNU
 • Grande Sjømat
 • Norske Kokkers Landsforening
 • Smaker fra Øyriket
 • SeeSalmon
 • SalMar
 • Vitensenteret
 • Grøndtvedt Pelagic
 • Norgesskjell
 • Domstein
 • Videregående elever i hovedsak fra restaurant og matfag, som har sommerjobb gjennom matfestivalens tre dager

Aktuelt