Dean_Sheridan-Ung_Restaurant_2018.jpg (1)
Matriket Midt | 20.12.19

Ung Matglede

Prosjektet Ung Matglede inspirerer ungdom til å velge restaurant- og matfag.

Trøndelag er en sterk matregion, og vi trenger dyktige fagfolk i alle ledd. For den som velger en karriere innen restaurant- og matfag er det mange muligheter for framtida. Prosjektet Ung Matglede skal se hvordan vi kan inspirere flere unge til å velge restaurant- og matfag på videregående.

Ti skolene i Trøndelag som tilbyr restaurant- og matfag i dag. For disse skolene er det viktig å få vist fram hva fagene faktisk innebærer, for yrkesfag kan ikke formidles gjennom teori. Gjennom ulike rekrutteringstiltak får elevene praktisk erfaring med hva fagene faktisk innebærer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Trøndelag Fylkeskommune og Oi! Trøndersk Mat og Drikke og skal se hvordan rekrutteringen til faget kan økes. Prosjektet startet januar 2019, og varer ut 2022.

Verktøykasse for rekrutteringstiltak

At slike tiltak faktisk fungerer, er søkertallene til Strinda vgs. et tydelig bevis på. Her har antallet søkere til restaurant- og matfag økt betraktelig de siste par årene etter aktiv jobbing med rekrutteringstiltak som Ung Restaurant og Pop-Up Restaurant.

I løpet av prosjektperioden samles en rekke slike rekrutteringstiltak i en digital verktøykasse som et tilbud til skoler og andre bransjeaktører som ønsker å jobbe med rekruttering.

Verktøyene består av veiledninger som beskriver hvordan ulike tiltak best mulig kan gjennomføres for å inspirere ungdom til å vurdere restaurant- og matfag som karrierevei. Verktøykassen åpner for valgfrihet i utførelse og presentasjonsform, og mulighet til å skreddersy tiltak med lokale tilpasninger.

Fleksibelt studieløp

Prosjektet undersøker også mulighetene for fleksibelt studieløp i regioner hvor der det er mange jobber knyttet til bransjen, men ikke utdanningstilbud gjennom videregående skole.

Sammen med videregående skoler i Grong, Røros og Oppdal har prosjektet gjennomført mobilisering i form av møter eller individuell kontakt, kompetansekartlegging og tilrettelagt oppfølging for å se på hvordan de kan gjennomføre såkalt småskala opplæring med få elever, uten å lage en fullskala linje.

Dette er mulig med systemet for videregående opplæring slik det er i dag, men det krever en tett kontakt mellom skole, næringsliv og elever. Lokale og fagbaserte opplæringskontor kan være nøkkelen her, og det er jobbet for å få til gode kontakter mellom partene.

Prosjektet gir ringvirkning også utenfor restaurant- og matfag

Etter gode ideer om småskalatilbud fra blant andre restaurant- og matfag, ble det høsten 2019 sendt ut forslag på høring fra Trøndelag Fylkeskommune, om hvordan flere yrkesfaglinjer kan ta i bruk småskala opplæring. I et møte med hovedutvalg for utdanning 21. november, ble det vedtatt at fylkesrådmannen skal utrede mulighetene for dette og legge fram forslag til slik opplæring våren 2020.

Organisering

Prosjektet ledes av Oi! Trøndersk Mat og Drikke, og har ei styringsgruppe bestående av Anders Lehn (fylkeskommunen, avdeling utdanning), Pål Ranes (fylkeskommunen, avdeling næring) og Geir-Rune Larsen (leder i fagnettverket for RM i Trøndelag og avdelingsleder på Strinda vgs).

 

Aktuelt