Skaun
Matriket Midt | 01.01.01

Christian Lykke mener i DN 29.juli at vi bør gi penger til bønder for å klippe litt gress, mot at de slutter å produsere mat. Og at den «genistreken» ville gitt billigere mat. Har historieutdannede Lykke glemt at mangel på mat og vann har gitt grobunn for mange kriser og kriger gjennom tidene?

Nå utgjør ikke Bunnpris mer enn 2-3% av det totale dagligvaremarkedet, men siden Lykke er nylig valgt styreleder av Virke dagligvare – gir det oss muligheten til å gi ham litt etterutdanning.

I disse urolige tider er alle land opptatt av hvor mye mat man klarer å produsere selv. Eller sagt på en annen måte hvor lite avhengig man er av andre for å mette egne innbyggere. Dette heter selvforsyningsgrad. I Norge er det Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som regner ut den. I 2021 var den på 39% og foreløpige tall for 2022 viser ytterligere nedgang. Det er lavt sammenlignet med andre land. Faktisk er det bare Haiti og Belgia som har lavere selvforsyningsgrad.

For det er riktig som Dagens Næringsliv redaksjonelt tilfører i portrett intervjuet. Totalberedskapskommisjonen er tydelig i at selvforsyningsgraden må opp. Mat er vårt felles ansvar. Alle land har en plikt til å produsere mat til egen befolkning. Vår skal omstilles i retning av lavere utslipp, mindre forbruk og mer bærekraftig matproduksjon.

Som landets ledende matregion har Trøndelag komplette verdikjeder innen havbruk og jordbruk, som gir grunnlaget for både nasjonal næringsmiddelindustri og 4-500 små og mellomstore lokalmatprodusenter. Som matregion har Trøndelag en plikt til å bidra til å sikre landets beredskap og bidra til å sikre matforsyning også i et globalt perspektiv.

At vi i det hele tatt bor her i Norge, er fordi våre forfedre klarte å produsere mat med de forutsetningene havet og jorda gav. Vi står på skuldrene deres når vi nå må gjøre et felles løft for å få selvforsyningsgraden opp. Flere bønder ikke færre. Mer lokal mat i dagligvare, ikke mindre.

Vi i Oi! Trøndersk Mat og Drikke inviterer deg herved som hedersgjest til Trøndersk Matfestival som i Trondheim 3.-5.august. Der treffer du 200 lokale produsenter. En god mulighet til å bli litt klokere på mat og matproduksjon, både som eier av Bunnpris, – og ikke minst en styreleder i Virke, som forhåpentligvis ikke lenger mener at alle bøndene skal begrense seg til å klippe gress.

Aslaug Rustad
Daglig leder
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Aktuelt