Gjefsj%c3%b8akevitten.png (1)
Matriket Midt | 05.03.21

Lanserer krigshistorisk akevitt - Gjefsjøakevitt Operasjon Rype 1945

Våren 1945 droppes amerikanske fallskjermjegere i Snåsafjella. Gjefsjøen fjellgård var hovedkvarter for operasjonen, som var den eneste amerikanskledede under andre verdenskrig. Nå restaureres bygningen ved Gjefsjøen og samtidig lanseres en egen akevitt for å hedre Operasjon Rype.

- Idéen om en egen akevitt dukket opp under den første dugnaden på Gjefsjøen, og tanken har fått streife i hodet en stund, sier Lars Bugge Aarset, som har vært initiativtaker til akevitten. 

Skulle sabotere jernbanen

RYPE var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen fjellgård. Gården ble derfor en sentral plass i de siste krigsmånedene i 1945 i forbindelse med Operasjon Rype. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning til kontinentet. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.


De amerikanske soldatene foran Gjefsjøen fjellgård i 1945

Styrken tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljavirksomhet  bak fiendens linjer. Rype var den eneste amerikanskledete operasjon på norsk jord under andre verdenskrig. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere og hadde base på Gjefsjøen Fjellgård ved Gjevsjøen.


Bilder fra Operasjon Rype på Gjefsjøen fjellgård våren 1945

Det var en krevende jobb sette inn, forsterke og forsyne disse gruppene fra lufta. Flyene måtte operere på kanten av sin rekkevidde og navigere under utfordrende vinterforhold. Forsterket av norske motstandsfolk og personell fra Operasjon Woodlark sprengte de Tangen bru sør for Snåsa,15. april. Den 23. april sprengte de 2,5 km med jernbane i Lurudalen, nord for Snåsa. Om aksjonene var av betydning for slutten av krigen er historikere uenige om, men operasjonene står likevel som en menneskelig og militær bragd i frihetens tjeneste.

Som eneste amerikanskledete operasjon på norsk jord har Operasjon Rype stor betydning for det norsk-amerikanske militære samarbeidet.

Les historien om armbåndet fra Operasjon Rype på nrk.no 

Lager Operasjon Rype-akevitt

- Selv leste jeg boken om Gjefsjøgubben som 12-åring og ble fascinert av både historien om Gjefsjøen og om Operasjon Rype. Det er spennende å nå få muligheten til å bidra i arbeidet med restaureringen av Rype sitt hovedkvarter, sier Aarset.

Svein Berfjord på Inderøy Brenneri og Jim Andre Stene i Trøndelag Sankeri har produsert Gjefsjøakevitten. I tillegg har Gunnar Hugås fra Barskolen.no bidratt med både kompetanse, engasjement og flere drinkoppskrifter. 

Nils Christian Gjefsjø, Jim André Stene, Lars Bugge Aarset og Svein Berfjord står bak Gjefsjøakevitten. Foto: Silje Kolaas

- Gjefsjøakevitt er det mest interessante prosjektet jeg har fått vært med på dette året, sier Jim Andre Stene i Trøndelag Sankeri som ellers leverer bærekraftige, ville planter, smaker og spiselige vekster til restaurantbransjen. Akevitten har en symbiose mellom historie, sted og lokale ville råvarer som gjør produktet spesielt og representerer bærekraftideologi i fingertuppene. Her er det snakk om ville planter plukket noen meter fra fjellgården som er brukt i produktet, sier Stene. For oss i Trøndelag Sankeri har det vært spennende å følge prosessen med Svein Berfjord fra Inderøy Brenneri som har destillert seg gjennom planteutvalget for å finne de beste smakene som representerer historien. 

Mange ulike ville urter sankes til laging av Gjefsjøakevitten. Foto: Lars Bugge Aarset


- Jeg håper mange tar seg tid til både å nyte smaken av historien fra Gjefsjøen Fjellgård og tar turen til fjellgården en gang for å oppleve den enorme fjellengen omkranset med høye fjell. Jeg er også imponert over Lars Bugge Aarset som evner å se det store bildet når produktet skal skapes og har lært meg hvor viktig det er at historier blir fortalt.

Nils Christian Gjefsjø har selvfølgelig en viktig rolle i akevittprosjektet. Han er eier og driver av Gjefsjøen fjellgård som i tillegg til gårdsdrift også lever av jakt og fiske, overnatting, servering og turisme.


Gjefsjøen fjellgård ligger idyllisk til uten veiforbindelse i grenseområdet mot Sverige. Her utsikt fra gården mot Gjefsjøhattan. Foto: Nils Christian Gjefsjø, Gjefsjøen fjellgård

- Det passer godt å lansere akevitten nå i 2021 når både hovedkvarteret etter planen skal stå ferdig og i anledning Heimevernets 75-årsjubileum sier Aarset, som også har vært med i Heimevernets Innsatsstyrke Rype siden oppstarten i 2005.

Originale kart fra Operasjon Rype er brukt til å illustrere etiketten, som er designet av kunstner Heidi Holje

I 2005 ble Heimevernets innsatsstyrker opprettet og disse fikk navn etter ulike operasjoner fra andre verdenskrig. Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 sin Innsatsstyrke “Rype” fikk navnet etter aksjonen under andre verdenskrig.

Hovedkvarteret til Operasjon Rype gjenoppstår

Bygningen som ble brukt til hovedkvarter for Operasjon Rype var etter hvert i svært dårlig forfatning etter å ha stått tomt i mange år.

Gjefsjø fjellgård var i dårlig forfatning før restaureringen startet i 2018. Foto: Lars Bugge Aarset

Våren 2018 startet derfor det ambisiøse prosjektet med å restaurere bygget. Ikke bare var bygget i svært dårlig stand, men Gjefsjøen fjellgård er også en av fire fjellgårder i Snåsa som mangler veiforbindelse og en av to som også er i drift. Til fots eller på ski er det en 6-7 timers tur inn til Gjefsjøen. Alternativet er båtskyss over fra Bjørkedet på svensk side av Gjevsjøen. 
I løpet av flere dugnader våren og sommeren 2018 ble bygningen og tømmerkassen demontert før tømmeret ble kjørt til bygds med snøscooter vinteren 2019. Hos tømrerbedriften Øverbygg på Snåsa ble tømmerkassen satt opp igjen innendørs og de delene som ikke kunne reddes ble byttet ut.

Vinteren 2020 ble så tømmeret fraktet tilbake til Gjefsjøen på snøscooter før det tidkrevende dugnadsarbeidet med å sette opp igjen bygningen kunne starte. Tømmerkassen er nå kommet opp igjen på ny grunnmur og de originale materialene gjenbrukes i den grad det er mulig, slik at bygget skal kunne ivaretas i den originale fremtoningen fra da Operasjon Rype ble gjennomført.

Demontering av hovedkvarteret til Operasjon Rype på Gjefsjøen fjellgård april 2018. Foto: Lars Bugge Aarset


Restaureringen startet i mai 2018 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.

Vaktliste fra Operasjon Rype som ble funnet under demontering av bygningen.

 

Aktuelt