Le%20Bistrokokker.png (1)
Opplevelser | 20.03.21

- Jeg håper de kutter matmomsen til 15 prosent på restauranter

De har holdt pusten, måttet stenge eller gjort store og små forandringer på kort tid. Situasjonen er dramatisk for restaurantbransjen. Kokk Mette Julius Evensen ber myndighetene om å redusere matmomsen og kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim vil ha mer treffsikre ordninger.

- Det siste året som kokk har vært krevende. Hele bransjen vår har stått på som helter under det hele, sier kokk og deleier av Lé Bistro i Trondheim Mette Julius Evensen. Hun og mannen Martin Julius Hovdal har nylig overtatt driften og gått inn på eiersiden av restauranten i Munkegata i Trondheim, som nylig ble kåret til Norges beste bistro av Dagens Næringsliv.

Trondheim markerer seg som gastroby

Evensen synes myndighetenes ordninger for bransjen har vært tragiske.

- Jeg håper de kutter matmomsen til 15 prosent på restauranter. Pengeskuffene er skrapet og dette hadde gjort oppstart enklere for flere, sier Evensen. 

Mette Julius Evensen og mannen Martin Julius Hovdal er nye deleiere og drivere av Le Bistro i Trondheim. De har til tross for stor usikkerhet og vanskelige rammer med koronarestriksjoner satset. Restauranten ble nylig kåret til Norges beste bistro i Dagens Næringsliv. 

Kontrastfylte uker for bransjen i Trondheim

De siste to ukene har vært dramatiske for restaurantbransjen i Trondheim. Den første uka startet med et brak.

5. mars meldte kokk og restaurantgründer Inge Johnsen i en kronikk i Adresseavisen at han gir seg og skal selge livsverket sitt Lian Restaurant.  

Det er vondt at det jeg oppfatter som dårlig politisk håndverk presser meg til å avvikle mitt livsverk. Myndighetene kunne gitt oss en håndsrekning i form av reduserte avgifter, en lengre planleggingshorisont eller mer fleksible permitteringsregler. Men nei, ingen ting. Vi føler oss sviktet.

Les hele kronikken til Inge Johnsen her: Jeg gir meg

Inge Johnsen på Lian Restaurant i Trondheim må selge livsverket sitt og mener myndighetene har sviktet. Etter at han skrev en kronikk i Adresseavisen om situasjonen sin har han fått stor regional og nasjonal omtale og massiv støtte fra bransjen. 

- Jeg kunne ikke fortsette. Jeg er tom for krefter og kapital. Jeg har tenkt på det siden januar. For 22 år siden, da jeg starta opp, hadde jeg heller ikke penger. Men jeg hadde arbeidskraft og energi. Da var jeg i en annen fase i livet. Jeg har ikke den energien nå og jeg kan ikke ta opp mer i lån, sier Inge Johnsen til MatriketMidt.

Fredag 19. mars skriver Adresseavisen om restauranteiere med kraftig reduserte omsetningstall i 2020 og en bransje som preges av usikkerhet og permitteringer. Johnsen mener det er mange i bransjen som opplever krise, men som ikke vet hvordan de skal påvirke og få fortalt hvor skoen trykker. 

- Det er ikke akkurat noen hyggelig kommunikasjon fra statsministeren når hun sier at ikke alle skal overleve. Da får man heller ikke lyst til å si noe. Det er mange som sitter nå med moms og regninger som er ubetalt, kanskje de har lånt seg opp også og lever fra hånd til munn. I vår bransje bretter vi heller opp ermene og jobber enda hardere. Jeg er heldig som har fått en venn som har hjulpet meg å skrive, sier Johnsen, som har fått enorm respons og omtale etter at kronikken ble publisert. Han får også støtte fra kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune.

20. mars skriver Aftenpostens kommentator Anita Krohn Traaseth at politikerne har fått servert en rikelig meny med forslag fra næringen som hjelper. Spørsmålet er om de forsyner seg.

Les kommentaren til Aftenposten: Norsk serveringsnæring står midt i en hundreårskrise. Det måtte en trønder til før jeg forstod alvoret. 

Kommunedirektør vil ha mer treffsikre ordninger for restaurantbransjen

- Den store utfordringen for Inge og en del andre familieeide selskaper er at de statlige støtteordningene treffer dårlig denne gruppen av gründere og næringsdrivende. Han har satset tungt også økonomisk. Så kommer pandemien på det minst gunstige tidspunktet og slår beina under virksomheten. Jeg håper derfor at vi skal lykkes med å løfte fram denne utfordringen nå, slik at man kan etablere mer treffsikre ordninger, sier Wolden.

Hva har dere gjort for å hjelpe Lian og bransjen?

 
- Vi har prøvd å følge opp utelivsbransjen gjennom hele pandemien og har vel hatt ca 20 dialogmøter det siste året. Vi har vært tett på for i størst mulig grad å «holde hjulene i gang». Blant annet gjennom å utvikle en korona-veileder i samarbeid med bransjen. Mange restauranter har holdt åpent selv om de faktisk har tapt penger på det, rett og slett for å holde liv i byen. Serveringsbransjen i Trondheim har vært utrolig gode på å følge opp korona-retningslinjer, sier Wolden.

Tar Trondheim kommune noen grep nå for å bistå bransjen og aktører som Lian?

 
- Her har vi begrensede muligheter. Vi har ikke lov til å gi driftsstøtte til enkeltbedrifter. Vi hadde vår andel av statlig krisepakke i fjor høst på 12 mill der det kunne gis inntil 200.000 i støtte til enkeltbedrifter, og vi har nå en ny krisepakken på 19 mill, men det monner ikke stort med tanke på at det er svært mange om beinet, sier Wolden.

Innhold til festtalene

Daglig leder Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke har jevnlig kontakt med aktører i bransjen som sliter på grunn av koronarestriksjoner og stor usikkerhet. Hun forventer at ordningene til regjeringen blir justert etter terrenget.

- Regjeringen vil bygge Matnasjonen Norge, men da trenger de mangfoldet av tilbydere slik vi har dem i dag. Det er mange som er tuftet på andre ressurser enn kapital. For eksempel tre generasjoner som bidrar med arbeidskraft, eller noen har gjort store investeringer rett før pandemien traff. Disse står svært utsatt til nå. Det er disse som brukes i festtalene, og da må vi vise at de faktisk betyr noe når de trenger det, sier Rustad.

Også leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er bekymret for restaurantbransjen.

Kokker har et samfunnsoppdrag som går ut over å servere mat. De skaper lokale møteplasser, gir lokale arbeidsplasser og er med å danne grunnlag for turisme i distriktene. De er ofte pådrivere i jobben med å formidle kunnskap til unge om matkultur og veien fra jord til bord. Her har LianTunet betydd mye for tusenvis av skoleelever. Fra Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sin kronikk på Midtnorsk debatt 17. mars.

Les kronikken: Vi hører deg Inge Johnsen.

Næringsministeren har fått beskjed om hvor skoen trykker i bransjen

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er bekymret for pandemiens konsekvenser på kort og lang sikt for mat- og reiselivsbransjen – og for øvrig næringsliv – i Trøndelag.

- Vi observerer at bransjen har det svært tøft. Jeg ser at de statlige kompensasjonsordningene som skal avdempe pandemiens skadevirkninger for næringslivet, rammer skjevt. Det er for mange bedrifter som faller mellom alle stoler og det er for tilfeldig hvem som får hjelp og ikke. Dette har jeg som fylkesordfører for Trøndelag tatt opp på nasjonalt nivå, sier Sandvik.

Gjør dere noe for å kartlegge situasjonen i restaurantbransjen i fylket?

 
- Fylkesutvalget uttrykte i sitt første møte på nyåret 2021 stor bekymring for mat- og restaurantbransjen. Vi bestilte fra administrasjonen en intervjuundersøkelse som ga oss en temperaturmåling på hvordan en rekke bedrifter i hele Trøndelag opplever krisen. Dette ga oss viktig kunnskap. Som fylkesordfører har jeg også vært bekymret for utviklingen på Værnes og konsekvensene dette har påført hotellene i og rundt Stjørdal. Jeg initierte derfor en ringerunde til noen aktuelle bedrifter for å få mer kunnskap om dette. I desember gjorde Trøndelag Reiseliv en intervjuundersøkelse i rundt 100 reiselivsbedrifter, og med dette som bakgrunn sendte de et brev på vegne av det trønderske reiselivet til næringsministeren. Næringsministeren har nå tatt kontakt og ønsker mer kunnskap fra reiselivet i Trøndelag for å følge opp, sier fylkesordføreren.


 

- Frykter fylkeskommunen at koronapandemien kan slå beina under satsingen på Trondheim og Trøndelag som en internasjonal matdestinasjon?

 
-  Det er mye som tyder på at interessen for Trøndelag og trøndersk mat og matopplevelser er stor både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom pandemien har folk blitt mer opptatt av lokale råvarer, lokale produkter og gode måltidsopplevelser. Jeg tror derfor at når pandemien når slutten, og det blir mulig å reise mellom land, så vil vi se at den internasjonale interessen for Trondheim og Trøndelag som matdestinasjon vil øke. Interessen for det ekte, det lokale og det autentiske. Interessen for gode måltidsopplevelser og trønderske gjestebud vil ta seg opp og gjennom satsinger som europeisk matregion, sier Sandvik.  

Reiselivsdirektør Petra Sestak Trøndelag mener mangfoldet i opplevelsesnæringene står i fare. 

- Spørreundersøkelsen vi gjorde i desember avdekket et behov på blant annet lavere moms eller ingen moms på servering, lettelse på kommunale avgifter, større tilskudd fra kommunalt næringsfond og forutsigbare ordninger utover det som eksisterer i dag, sier reiselivsdirektør Petra Sestak i Trøndelag Reiseliv og understreker at det er uansvarlig å sammenligne konkurstall fra 2019 med tall fra 2020, og deretter poengtere lavere tall i 2020.

Tall som ikke viser en bransje som strever, tall som viser tilfeldigheter fra år til år. Bransjen drives marginalt, med de kostnader regjeringen har pålagt næringen i form av ulike tiltak og utilstrekkelige kompensasjonsordninger vil det med sikkerhet gi senvirkninger som ikke vises i antall konkurser i 2020. Mange bedriftseiere har fått utsatt sine betalinger, tatt opp lån, og vil på sikt sitte i en stor og uhåndterlig likviditets-skvis. Restaurantbransjen spesielt er hardt rammet av tiltakene, og sitter igjen med det korteste strået i det næringsministeren sier er en kompensasjonsordning som i større grad gagner de små bedriftene enn de store.

Hentet fra brev sendt til næringsminister Iselin Nybø fra Trøndelag Reiseliv.

 

Inge Johnsen på Lian Restaurant i Trondheim håper at hans varsko om situasjonen i bransjen kan bidra til at noen får den hjelpen de trenger, slik at de ikke må selge eller slutte. 

- Til tross for at jeg rigga meg ganske godt for å stå i pandemien, så jeg at midlene ikke strakk til. Og kompensasjonsordningene bidrar ikke. Jeg skal klare meg ganske godt jeg. Men jeg må si stopp før jeg har tapt alt, sier Johnsen.

Aktuelt