Trøndersk Matfestival tangerer fjorårets rekordomsetning

Utstillerne omsatte lokalmat for 12 millioner kroner under årets matfestival, det er nøyaktig det samme resultat som i rekordåret 2017.  

Også den gjennomsnittlige omsetningen blant utstillerne som har hatt salg er den samme som fjorårets på 100.000 kroner. Trøndersk Matfestival befester dermed sin posisjon som landets ledende salgsarena for lokalmat.

–Vi var forberedt på at det kunne bli en nedgang både i salg og antall besøkende i år. Men salget har vært over det vi kunne forvente, og vi er svært glade for at utstillerne oppnår et så godt resultat også i år, sier Brit Melting, Oi! Trøndersk Mat og Drikke, prosjektleder for Trøndersk Matfestival.

Med Torvet under ombygging fikk festivalen et mindre publikumsvennlig utstillerområde, hvor de besøkende blant annet måtte krysse en trafikkert Erling Skakkes gate.

–Det har vært mye planlegging rundt arealutformingen, og dette håper vi å få til enda bedre neste år. Tilstrømmingen av folk har vært som fjoråret, rundt 200.000 de tre festivaldagene 2.-4.august. Trøndersk Matfestival ble etablert i 2005 nettopp med mål om å øke verdiskapinga innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og produkter fra regionen.

–Vi opplever at festivalen blir en stadig viktigere arena for salg og profilering og den betyr mye for regionen, sier Melting. Kontakter knyttes og nettverk skapes i hele Trøndelag. Flere produsenter opplever en økning i salget også i etterkant av festivalen. Så den faktiske verdien av en slik festival for hver enkelt produsent er nok langt høyere enn det våre tall viser.

I alt 150 utstillere deltok på  årets festival. Flere meldte sin interesse, men  fikk  ikke plass på grunn av arealbegrensninger. Oi! Trøndersk Mat og Drikke har som mål å  øke antall deltagere i  2019.

2018-08-16T11:27:36+00:00