Indre Fosen kommune signerte Trøndersk Matmanifest

Den nye storkommunen tar mat på alvor, og torsdag signerte Indre Fosen kommune Trøndersk Matmanifest.

Som et ledd i Indre Fosen kommunes matstrategi signerte ordfører Steinar Saghaug Trøndersk Matmanifest på åpningsdagen av Trøndersk Matfestival.

– Dette er verdifullt for oss. Vi ønsker å fremme riktig mat, gode måltider og matkultur både i barnehage, skole, hos eldre og ellers i kommunen, sier Saghaug.

Ved å signere matmanifestet forplikter kommunen seg til å jobbe etter intensjonene i matmanifestet – både i hverdagen og når det skal legges strategier og planer. Målet er å styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur.

– Vi er svært glade for at Indre Fosen som en ny storkommune i Trøndelag ønsker å signere Trøndersk Matmanifest, sier Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Regionen har jobbet mye og godt med bruk av lokal mat i offentlig regi, og vi er svært glad for at dette arbeidet videreføres i den nye kommunen

«Det Trønderske Matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det Trønderske Matmanifestet skal skape stolthet og identitet».

Siden Trøndelag, som første region i verden, fikk sitt eget matmanifestet i 2011 har 94 aktører signert. Les mer om Trøndersk Matmanifest her. 

Se også Matstrategi for Indre Fosen kommune.

2018-10-16T14:16:42+00:00