Decision Base

Et kurs der deltakerne gjennom praktiske øvelser får økt forståelse for nøkkeltall og bedriftsøkonomi. Øvelsene får virksomhetens nøkkelpersoner til å forstå hvordan og hvorfor deres beslutninger påvirker resultatene.

•Skal vi investere… nå eller senere?Eva Lian
•Hvilke markeder skal vi satse på?
•Skal vi produktutvikle eller kjøre på som før?
•Skal vi finne på noe nytt eller bør vi kopiere noen?
•Hvor mye bør vi automatisere?
•Skal vi låne penger… eller tjene dem først?
•Hvordan kan vi forbedre likviditeten?

Decision Base er en bedriftssimulering – «Learning by doing»
•Deltakerne planlegger og gjennomfører 10 års drift av en bedrift.
•Deltakerne jobber i grupper der de analyserer situasjonen, legger strategier og gjennomfører dem i «bedriften».
•Gruppene konkurrerer mot hverandre i flere markeder med flere produkter.
•Gruppenes strategiske beslutninger får direkte konsekvenser i simuleringen, på godt og vondt.
•Man lærer å endre kurs og foreta strategiske snuoperasjoner som er svært lærerike.
•Alt materiell er fysisk, ingen dataverktøy.
•Kurset går over to dager med 12 – 24 deltakere.

Hvordan gjør kurset deltakerne bedre i egen virksomhet?
•Kurset gir økt bedriftsøkonomisk forståelse.
•Deltakerne setter fokus på strategisk planlegging og resultatoppfølging.
•Deltakerne får bedre forståelse for regnskapsrapporter og økonomiske nøkkeltall.
•Gjennom lagarbeid og kommunikasjon får deltakerne bedre forståelse for deres mulighet til å påvirke resultater og hvordan dette kan brukes i egen virksomhet.
•Deltakerne lærer å se helheten på tvers av bedriftens avdelinger og ansvarsområder.
•Deltakeren motiveres til å gjøre endringer når de kommer «hjem».
•Kurset kan sette fokus på reelle utfordringer hos deltakerbedriftene.

Hvem passer dette kurset for:
•Gründere
•Bedriftsledere
•Avdelingsledere
•Alle som har økonomisk ansvar uansett nivå i en virksomhet
•Rådgivere i kommuner, næringsselskaper og finansieringsinstitusjoner

Hva kreves av forkunnskaper:
•Det kreves ingen formelle forkunnskaper
•Kunnskap om regnskap/bedriftsøkonomi gjennom praktisk drift er tilstrekkelig
•Decision Base er et kurs for alle nøkkelpersoner i virksomheten

Er dette av interesse kan du kontakte:
Jon-Ivar Holmslet
tlf. 917 20 797
jih@oimat.no

2017-04-10T10:01:24+00:00