Aqua-Trøndelag 2018-10-17T15:28:04+00:00

Aqua Trøndelag

Trondheim er hvert år møtested for aktører fra fiskeri- eller havbruksnæringen, annethvert år er det Norfishing og Aqua Nor:

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner.

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag har felles stand under disse messene, og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er engasjert for å tilrettelegge og gjennomføre serveringen på standen.

Aqua Nor 20. – 23. august 2019

Besøk Aqua Nor
Besøk Nor-Fishing